Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK
  • 4 Teknikföretag

  • 2 Handelsföretag

  • Midway skall bedriva verksamhet inom Teknik och Handel i syfte att skapa en långsiktigt hög värdetillväxt och utdelning till sina aktieägare.

Anmälan till årsstämma 2018

Årsredovisning 2018

Midway Holding AB är ett investmentbolag och koncernen består av mindre och medelstora bolag inom ett antal olika branscher och segment. Under 2018 implementerades en delvis ny strategi som innebär en renodling av koncernen med färre innehav som följd. Koncernens största dotterbolag är HAKI som under 2018 svarade för 44 procent av koncernens externa omsättning. Verksamheten är i dagsläget uppdelad i två segment – Teknikföretag och Handelsföretag. För närmare beskrivning av bolagen i de två segmenten hänvisas till sidorna 7-18 i årsredovisningen. Moderbolagets verksamhet består i huvudsak av administration och styrning av koncernens innehav genom en decentraliserad affärsmodell. Moderbolaget hade vid utgången av 2018 tre anställda. Midway Holding AB är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap.

Våra bolag

Midway är ett konglomerat bestående av 9 helägda dotterbolag. Vi har under drygt tjugo år, kontinuerligt och kontrollerat, växt genom företagsförvärv. Ett långsiktigt ägande har hela tiden varit den ledande filosofin och flera av våra bolag har varit i vår ägo sedan dess. Landqvist Mekaniska Verkstad är vårt senast tillkomna dotterbolag, ett köp som genomfördes 2012.

[vc_posts_grid loop=”size:12|order_by:date|categories:13,12″ grid_columns_count=”4″ grid_layout=”image|link_post”]

Our clients

Kort om Midway Holding

Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2017 totalt ca 1,6 miljarder och består av 7 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Kontakt

Norra Vallgatan 70
211 22 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se