Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

ERIBEL PRODUCTION

ERIBEL tillverkar, precis som Onrox, ytmonterade och hålmonterade kretskort. Bolaget arbetar främst med medicin-, industri-, opto- och marinelektronik. Bolaget har en modern maskinpark som klarar allt från prototyper till långa serier men är bättre anpassad till långa serier än Onrox. Under året har inköpssamarbetet mellan Eribel och Onrox intensifierats. Eribel arbetar nära sina kunder som en extern utvecklings- och tillverkningsresurs. Under hösten 2011 fick en av Eribels större kunder stora störningar i sin produktförsöjning på grund av översvämningar i Thailand. Eribel har under 2012 tagit över en del av dessa volymer – därav den mycket kraftiga omsättningsökningen. Volymökningen har krävt stora resurser och inneburit en kraftig anspänning på organisationen. Produktionen har skett under utökade skift och mycket personal har varit tillfälligt anställd. Resultatutfallet har dessvärre inte följt omsättningsökningen men effektiviteten har förbättrats successivt under året. De sista leveranserna hänförliga till Thailandsproduktionen beräknas ske under tredje kvartalet 2013. Omsättning uppgick till 152 Mkr (92 Mkr) rörelseresultatet till 5 Mkr (3 Mkr), jämförelsetalen avser perioden 1 mars till 31 december 2011.

anställdaAntal anställda: XX

omsättningOmsättning: XX

webbplatsWebbplats: www.xx.xx

Kort om Midway Holding

Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2017 totalt ca 1,6 miljarder och består av 7 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Kontakt

Norra Vallgatan 70
211 22 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se