2018 i korthet

• Thomas Schüller tillträdde som VD för dotterbolaget HAKI i maj.

• Rikard Fransson tillträdde som koncernens CFO i september.

• Dotterbolaget Sporrong avyttrades. Avyttringen medförde en negativ resultatpåverkan på -2 Mkr samt en positiv kassa- flödespåverkan på ca 6 Mkr.

• Rörelsen vid Gustaf E Bils anläggning i Vara överläts genom en inkråmsöverlåtelse.

• Dotterbolaget Sigarth avyttrades. Avyttringen medförde en positiv resultateffekt på cirka 16 Mkr och en positiv • kassaflödespåverkan på cirka 70 Mkr.

• Dotterbolaget Stans & Press avyttrades. Avyttringen medförde en negativ resultateffekt på cirka -14 Mkr och en positiv kassa- flödespåverkan på cirka 18 Mkr.

• I december fattade Midway beslut om en avveckling av dotterbolaget Midtrailer. Avveckling beräknas få en negativ resultatpåverkan på upp till -35 Mkr och en negativ kassa- flödeseffekt på upp till -5 Mkr.

Nyckeltal 2018

• Nettoomsättning 1 165 Mkr (1 316)

• Justerat rörelseresultat 60 Mkr (57)

• Rörelseresultat 9 Mkr (-9)

• Justerad rörelsemarginal 5,2% (4,3)

• Nettoresultat -8 Mkr (-31)

• Resultat per aktie -0,31 kr (-1,26)

• Soliditet 44% (36)

• Nettoskuld 89 Mkr (286)

• Anställda 299 Mkr (342)

Omsättning per bolag 2018

  • FAS Converting 7%
  • HAKI 44%
  • Landqvist mekaniska 5%
  • Midtrailer 7%
  • Gustaf E Bil 27%
  • NOM Holding 10%

Geografisk omsättning 2018

  • Sverige 50%
  • Övriga Norden 32%
  • Övriga marknader 18%