Midway Holding AB håller vanligen årsstämma i april varje år i Malmö där huvudkontoret är baserat. Information om kommande stämmor publiceras här i samband med delårsrapporten för kvartal 3 varje år.

Information om valberedningen

Styrelsens sammansättning och förslag på valberedning hittas i kallelse till årsstämma i Midway Holding AB.

Dokumentation från årsstämmor