Midway Holding AB håller vanligen årsstämma i april varje år i Malmö där huvudkontoret är baserat. Information om kommande stämmor publiceras här i samband med delårsrapporten för kvartal 3 varje år.

Information om valberedningen

Valberedningen utgörs av Anders Bergstrand, Jan Bengtsson och Mats Nilstoft och är därmed icke oberoende från ägande i Midway Holding. Skälet till avvikelsen är Midway Holdings två dominerande ägare. Anders Bergstrand (som representant för Tibia Konsult AB) kontrollerar 52,06 % och Jan Bengtsson 25,83 % av samtliga röster i bolaget.

Inga ledamöter i valberedningen har avgått eller tillkommit sedan föregående stämma.

Dokumentation från årsstämmor