Finansiell kalender

Torsdagen den 6 februari 2020
Bokslutskommuniké 2019  


Onsdagen den 22 april 2020
Delårsrapport för januari – mars 2020                         


Onsdagen den 22 april 2020
Årsstämma kl. 16:00.         


Fredagen den 15 juli 2020
Delårsrapport för april – juni 2020


Fredagen den 23 oktober 2020
Delårsrapport för juli – september 2020