Om aktien

Midway Holding-aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap och bolaget har varit noterat sedan den 28 augusti 1990. Under 2018 omsattes totalt 2,1 (1,9) miljoner B-aktier i Midway Holding och värdet på de omsatta aktierna uppgick till 31,7 Mkr (42,6 Mkr). Midway Holdings börsvärde (exklusive konvertibellån) per 2018-12-31 uppgick till 353 Mkr (413 Mkr).

Handelsplats: Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap
Valuta: SEK

Aktie Midway A Midway B
Aktie MIDW A MIDW B
Senast betalt 21,8 SEK 20,3 SEK
Kursutveckling idag -0,9% -0,5%
Börsvärde 570 MSEK 570 MSEK
Kursutveckling i år +4,8% +1,5%
Kursutveckling inkl. utdelning i år +4,8% +1,5%
Lägst i år 20,6 SEK 19,1 SEK
Högst i år 22,0 SEK 21,2 SEK