Om aktien

Midway Holding-aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap och bolaget har varit noterat sedan den 28 augusti 1990. Under 2018 omsattes totalt 2,1 (1,9) miljoner B-aktier i Midway Holding och värdet på de omsatta aktierna uppgick till 31,7 Mkr (42,6 Mkr). Midway Holdings börsvärde (exklusive konvertibellån) per 2018-12-31 uppgick till 353 Mkr (413 Mkr).

Handelsplats: Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap
Valuta: SEK

Aktie Midway A Midway B
Aktie MIDW A MIDW B
Senast betalt 20,0 SEK 17,5 SEK
Kursutveckling idag -2,0% -4,4%
Börsvärde 521 MSEK 521 MSEK
Kursutveckling i år -3,8% -12,5%
Kursutveckling inkl. utdelning i år -3,8% -12,5%
Lägst i år 20,0 SEK 17,4 SEK
Högst i år 22,0 SEK 21,8 SEK