Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 52,06% 2020-01-31
Marknadspotential AB 3 369 739 12,33% 25,83% 2020-01-31
Fosielund Holding AB 1 479 897 5,42% 1,33% 2020-01-31
Malmöhus Invest AB 1 391 754 5,09% 3,82% 2020-01-31
Avanza Pension 750 130 2,74% 0,65% 2020-01-31
Peter Henry Svensson 439 151 1,61% 2,97% 2020-01-31
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,21% 2020-01-31
Fam Leif Göransson 326 142 1,19% 0,36% 2019-12-31
Anders Steen 221 088 0,81% 0,19% 2020-01-31
Nordnet Pensionsförsäkring 184 447 0,67% 0,17% 2020-01-31
Totalt 10 20 917 557 76,54% 89,60%
Övriga 6 411 579 23,46% 10,40%
Totalt antal ägare 3 746 2020-01-31
Totalt antal aktier 27 329 136 2020-01-31

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,18% 1,30% 869 948 2 936
1 001 - 10 000 7,60% 2,77% 2 076 689 699
10 001 - 20 000 2,39% 0,76% 652 856 42
20 001 - 86,64% 95,10% 23 672 115 58
Anonymt 0,19% 0,08% 57 528 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 735

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 19 948 510 72,99% 86,78% 150
Privatpersoner 6 994 913 25,61% 12,85% 3 570
Fondbolag 251 105 0,92% 0,22% 7
Pension & Försäkring 43 080 0,16% 0,05% 3
Stiftelse 34 000 0,12% 0,03% 5
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt 57 528 0,19% 0,08% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 735

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 76,54% 89,60% 20 917 557
De 20 största ägarna 20 80,75% 93,34% 22 067 050
De 30 största ägarna 30 82,19% 93,87% 22 457 466