Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,12% 52,06% 2019-12-31
Marknadspotential AB 3 369 739 12,33% 25,83% 2019-12-31
Fosielund Holding AB 1 479 897 5,41% 1,33% 2019-12-31
Malmöhus Invest AB 1 391 754 5,09% 3,82% 2019-12-31
Avanza Pension 762 907 2,79% 0,67% 2019-12-31
Peter Henry Svensson 439 151 1,61% 2,97% 2019-12-31
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,21% 2019-12-31
Fam Leif Göransson 326 142 1,19% 0,36% 2019-12-31
Anders Steen 206 950 0,76% 0,18% 2019-12-31
Nordnet Pensionsförsäkring 190 679 0,70% 0,17% 2019-12-31
Totalt 10 20 922 428 76,54% 89,59%
Övriga 6 406 708 23,46% 10,41%
Totalt antal ägare 3 747 2019-12-31
Totalt antal aktier 27 329 136 2019-12-31

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,21% 1,32% 876 610 2 933
1 001 - 10 000 7,69% 2,88% 2 102 809 700
10 001 - 20 000 2,51% 0,77% 686 026 44
20 001 - 86,37% 94,95% 23 602 082 57
Anonymt 0,22% 0,08% 61 609 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 734

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 19 913 391 72,86% 86,67% 151
Privatpersoner 7 021 184 25,70% 12,88% 3 567
Fondbolag 245 872 0,90% 0,21% 7
Stiftelse 44 000 0,16% 0,11% 6
Pension & Försäkring 43 080 0,16% 0,05% 3
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt 61 609 0,22% 0,08% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 734

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 76,54% 89,59% 20 922 428
De 20 största ägarna 20 80,55% 93,21% 22 019 116
De 30 största ägarna 30 82,01% 93,75% 22 409 368