Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 52,06% 2020-02-29
Marknadspotential AB 3 369 739 12,33% 25,83% 2020-02-29
Fosielund Holding AB 1 479 897 5,42% 1,33% 2020-02-29
Malmöhus Invest AB 1 391 754 5,09% 3,82% 2020-02-29
Avanza Pension 755 361 2,76% 0,66% 2020-02-29
Peter Henry Svensson 439 151 1,61% 2,97% 2020-02-29
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,21% 2020-02-29
Fam Leif Göransson 326 142 1,19% 0,36% 2020-02-29
Anders Steen 226 397 0,83% 0,19% 2020-02-29
Nordnet Pensionsförsäkring 184 332 0,67% 0,17% 2020-02-29
Totalt 10 20 927 982 76,58% 89,60%
Övriga 6 401 154 23,42% 10,40%
Totalt antal ägare 3 744 2020-02-29
Totalt antal aktier 27 329 136 2020-02-29

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,20% 1,30% 873 801 2 935
1 001 - 10 000 7,59% 2,76% 2 075 038 699
10 001 - 20 000 2,32% 0,74% 633 142 41
20 001 - 86,68% 95,12% 23 682 322 58
Anonymt 0,22% 0,08% 64 833 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 733

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 19 937 816 72,95% 86,78% 148
Privatpersoner 6 996 493 25,62% 12,84% 3 570
Fondbolag 252 914 0,93% 0,22% 7
Pension & Försäkring 43 080 0,16% 0,05% 3
Stiftelse 34 000 0,12% 0,03% 5
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt 64 833 0,22% 0,08% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 733

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 76,58% 89,60% 20 927 982
De 20 största ägarna 20 80,78% 93,36% 22 077 423
De 30 största ägarna 30 82,20% 94,06% 22 460 424