Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 52,06% 2019-10-31
Marknadspotential AB 3 369 739 12,33% 25,83% 2019-10-31
Fosielund Holding AB 1 479 897 5,42% 1,33% 2019-10-31
Malmöhus Invest AB 1 391 754 5,09% 3,82% 2019-10-31
Avanza Pension 817 213 2,99% 0,71% 2019-10-31
Peter Henry Svensson 439 151 1,61% 2,97% 2019-10-31
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,21% 2019-10-31
Fam Leif Göransson 326 142 1,19% 0,36% 2019-10-31
Anders Steen 206 950 0,76% 0,18% 2019-10-31
Nordnet Pensionsförsäkring 189 282 0,69% 0,17% 2019-10-31
Totalt 10 20 975 337 76,75% 89,65%
Övriga 6 353 799 23,25% 10,35%
Totalt antal ägare 3 745 2019-10-31
Totalt antal aktier 27 329 136 2019-10-31

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,20% 1,32% 874 010 2 927
1 001 - 10 000 7,77% 2,94% 2 122 573 704
10 001 - 20 000 2,49% 0,76% 679 958 44
20 001 - 86,36% 94,90% 23 592 506 58
Anonymt 0,19% 0,07% 60 089 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 733

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 19 926 657 72,93% 86,64% 152
Privatpersoner 7 006 616 25,66% 12,91% 3 564
Fondbolag 242 794 0,89% 0,21% 7
Stiftelse 50 000 0,18% 0,12% 7
Pension & Försäkring 42 980 0,16% 0,05% 3
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt 60 089 0,19% 0,07% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 733

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 76,75% 89,65% 20 975 337
De 20 största ägarna 20 80,80% 93,23% 22 081 208
De 30 största ägarna 30 82,24% 93,76% 22 468 282