Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 52,06% 2019-11-30
Marknadspotential AB 3 369 739 12,33% 25,83% 2019-11-30
Fosielund Holding AB 1 479 897 5,42% 1,33% 2019-11-30
Malmöhus Invest AB 1 391 754 5,09% 3,82% 2019-11-30
Avanza Pension 791 873 2,90% 0,69% 2019-11-30
Peter Henry Svensson 439 151 1,61% 2,97% 2019-11-30
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,21% 2019-11-30
Fam Leif Göransson 326 142 1,19% 0,36% 2019-11-30
Anders Steen 206 950 0,76% 0,18% 2019-11-30
Nordnet Pensionsförsäkring 190 787 0,70% 0,17% 2019-11-30
Totalt 10 20 951 502 76,66% 89,63%
Övriga 6 377 634 23,34% 10,37%
Totalt antal ägare 3 726 2019-11-30
Totalt antal aktier 27 329 136 2019-11-30

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,20% 1,31% 873 549 2 916
1 001 - 10 000 7,68% 2,88% 2 097 357 698
10 001 - 20 000 2,49% 0,77% 681 508 44
20 001 - 86,43% 94,96% 23 612 826 57
Anonymt 0,20% 0,08% 63 896 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 715

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 20 006 655 73,22% 86,75% 154
Privatpersoner 6 928 231 25,37% 12,80% 3 545
Fondbolag 243 374 0,89% 0,21% 7
Stiftelse 44 000 0,16% 0,11% 6
Pension & Försäkring 42 980 0,16% 0,05% 3
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt 63 896 0,20% 0,08% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 715

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 76,66% 89,63% 20 951 502
De 20 största ägarna 20 80,79% 93,27% 22 079 948
De 30 största ägarna 30 82,37% 93,83% 22 501 865