Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 52,06% 2019-06-30
Marknadspotential AB 3 369 739 12,33% 25,83% 2019-06-30
Fosielund Holding AB 1 479 897 5,42% 1,33% 2019-06-30
Malmöhus Invest AB 1 391 754 5,09% 3,82% 2019-06-30
Avanza Pension 806 875 2,95% 0,71% 2019-06-30
Peter Henry Svensson 439 151 1,61% 2,97% 2019-06-30
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,21% 2019-06-30
Fam Leif Göransson 279 317 1,02% 0,32% 2019-06-30
Anders Steen 215 125 0,79% 0,18% 2019-06-30
Håkan Blomdahl 187 112 0,68% 0,16% 2019-06-30
Totalt 10 20 924 179 76,56% 89,60%
Övriga 6 404 957 23,44% 10,40%
Totalt antal ägare 3 859 2019-06-30
Totalt antal aktier 27 329 136 2019-07-15

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,28% 1,36% 895 422 3 037
1 001 - 10 000 7,98% 3,05% 2 179 917 711
10 001 - 20 000 2,19% 0,56% 598 069 38
20 001 - 86,48% 94,97% 23 627 597 61
Anonymt 0,07% 0,06% 28 131 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 847

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 19 989 215 73,16% 86,69% 154
Privatpersoner 6 952 601 25,46% 12,86% 3 677
Fondbolag 255 909 0,94% 0,22% 7
Pension & Försäkring 44 280 0,16% 0,05% 3
Stiftelse 42 000 0,15% 0,11% 6
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt 45 131 0,13% 0,07% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 847

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 76,56% 89,60% 20 924 179
De 20 största ägarna 20 80,63% 93,20% 22 034 671
De 30 största ägarna 30 82,13% 93,74% 22 437 854