Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 52,06% 2019-08-31
Marknadspotential AB 3 369 739 12,33% 25,83% 2019-08-31
Fosielund Holding AB 1 479 897 5,42% 1,33% 2019-08-31
Malmöhus Invest AB 1 391 754 5,09% 3,82% 2019-08-31
Avanza Pension 770 212 2,82% 0,68% 2019-08-31
Peter Henry Svensson 439 151 1,61% 2,97% 2019-08-31
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,21% 2019-08-31
Fam Leif Göransson 320 704 1,17% 0,36% 2019-08-31
Anders Steen 206 950 0,76% 0,18% 2019-08-31
Nordnet Pensionsförsäkring 184 558 0,68% 0,17% 2019-08-31
Totalt 10 20 918 174 76,54% 89,60%
Övriga 6 410 962 23,46% 10,40%
Totalt antal ägare 3 821 2019-08-31
Totalt antal aktier 27 329 136 2019-08-31

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,26% 1,34% 891 362 2 997
1 001 - 10 000 7,86% 2,93% 2 147 985 710
10 001 - 20 000 2,38% 0,71% 650 781 42
20 001 - 86,12% 94,89% 23 526 476 60
Anonymt 0,38% 0,13% 112 532 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 809

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 19 917 308 72,89% 86,63% 157
Privatpersoner 6 957 784 25,48% 12,86% 3 636
Fondbolag 255 432 0,93% 0,22% 7
Pension & Försäkring 44 080 0,16% 0,05% 3
Stiftelse 42 000 0,15% 0,11% 6
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt 112 532 0,38% 0,13% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 809

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 76,54% 89,60% 20 918 174
De 20 största ägarna 20 80,38% 93,14% 21 968 045
De 30 största ägarna 30 81,82% 93,70% 22 352 485