Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

Ägarförhållanden

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 31 mars 2018 var de större ägarna i Midway Holding AB följande.

 

Antal aktier

% av  kapital

Antal röster

% av rösterna

Tibia Konsult AB

10 279 341

41,93

50 591 241

50,35

Svante Nilo Bengtsson genom bolag

2 781 592

11,35

24 974 692

24,86

Malmöhus Invest AB

  1 391 754

5,68

4 451 754

4,43

Försäkringsbolaget Avanza Pension

    855 795

3,49

863 859

0,86

Olof Anderssons Förvaltnings AB

650 283

2,65

725 721

0,72

Fosielund Holding AB

606 405

2,47

606 405

0,60

Peter Svensson

443 436

1,81

3 468 300

3,45

Inger Bergstrand

350 000

1,43

2 150 000

2,14

Fam Leif Göransson

262 913

1,07

357 539

0,36

Anders Steen

251 335

1,03

251 335

0,25

Övriga

6 675 104

27,23

12 063 296

12,01

Summa

24 517 272

100,00

100 478 406

100,00

Per den 31 mars 2018 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Antal aktier

Antal registrerade
aktieägare

% av alla ägare

Äger tillsammans
antal aktier

% av alla aktier

Medeltal per
aktieägare

1–1 000

2 985

78

 981 356

4

329

1 001–10 000

741

19

2 277 797

9

3 074

10 001–20 000

40

1

646 440

3

16 161

20 001–

70

2

20 611 679

84

294 453

Summa

3 836

100

24 517 272

100

6 391

Kort om Midway Holding
Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2016 totalt ca 1,7 miljarder och består av 9 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.
Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se