Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

Ägarförhållanden

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 31 mars 2019 var de större ägarna i Midway Holding AB följande:

 

Antal aktier

% av  kapital

Antal röster

% av rösterna

Tibia Konsult AB

12 335 209

45,41

60 709 489

52,45

Svante Nilo Bengtsson genom bolag

3 369 739

12,41

30 121 117

26,02

Malmöhus Invest AB

 1 391 754

5,12

4 451 754

3,85

Försäkringsbolaget Avanza Pension

927 765

3,42

942 804

0,81

Olof Anderssons Förvaltnings AB

650 283

2,39

725 721

0,63

Fosielund Holding AB

606 405

2,23

606 405

0,52

Peter Svensson

439 151

1,62

3 464 015

2,99

Inger Bergstrand

350 000

1,29

2 150 000

1,86

Fam Leif Göransson

312 822

1,15

407 448

0,35

Anders Steen

244 423

0,90

244 423

0,21

Övriga

6 533 736

24,06

11 919 903

10,30

Summa

27 161 287

100,00

115 743 139

100,00

Per den 31 december 2018 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Antal aktier

Antal registrerade
aktieägare

% av alla ägare

Äger tillsammans
antal aktier

% av alla aktier

Medeltal per
aktieägare

1–1 000

2 986

79

 933 879

4

313

1 001–10 000

695

18

2 152 671

8

3 097

10 001–20 000

40

1

633 300

2

15 833

20 001–

65

2

23 441 437

86

360 637

Summa

3 786

100

27 161 287

100

7 174

Kort om Midway Holding

Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2017 totalt ca 1,6 miljarder och består av 7 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Kontakt

Norra Vallgatan 70
211 22 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se