Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

Ägarförhållanden

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 31 maj 2018 var de större ägarna i Midway Holding AB följande.

 

Antal aktier

% av  kapital

Antal röster

% av rösterna

Tibia Konsult AB

10 279 341

41,93

50 591 241

50,35

Svante Nilo Bengtsson genom bolag

2 781 592

11,35

24 974 692

24,86

Malmöhus Invest AB

  1 391 754

5,68

4 451 754

4,43

Försäkringsbolaget Avanza Pension

    847 005

3,45

856 014

0,85

Olof Anderssons Förvaltnings AB

650 283

2,65

725 721

0,72

Fosielund Holding AB

606 405

2,47

606 405

0,60

Peter Svensson

443 436

1,81

3 468 300

3,45

Inger Bergstrand

350 000

1,43

2 150 000

2,14

Fam Leif Göransson

271 120

1,11

365 746

0,36

Anders Steen

251 335

1,03

251 335

0,25

Övriga

6 645 001

27,10

12 037 198

11,98

Summa

24 517 272

100,00

100 478 406

100,00

Per den 31 maj 2018 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Antal aktier

Antal registrerade
aktieägare

% av alla ägare

Äger tillsammans
antal aktier

% av alla aktier

Medeltal per
aktieägare

1–1 000

2 951

78

 970 398

4

329

1 001–10 000

728

19

2 234 268

9

3 069

10 001–20 000

37

1

587 208

2

15 870

20 001–

71

2

20 725 398

85

291 907

Summa

3 787

100

24 517 272

100

6 474

Kort om Midway Holding
Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2016 totalt ca 1,7 miljarder och består av 9 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.
Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se