Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

Ägarförhållanden

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 31 maj 2019 var de större ägarna i Midway Holding AB följande:

 

Antal aktier

% av  kapital

Antal röster

% av rösterna

Tibia Konsult AB 12 335 209 45,41 60 709 489 52,45
Svante Nilo Bengtsson genom bolag 3 369 739 12,41 30 121 117 26,02
Fosielund Holding AB  1 479 897 5,45 1 555 335 1,34
Malmöhus Invest AB 1 391 754 5,12 4 451 754 3,85
Försäkringsbolaget Avanza Pension 933 745 3,44 962 194 0,83
Peter Svensson 439 151 1,62 3 464 015 2,99
Inger Bergstrand 350 000 1,29 2 150 000 1,86
Fam Leif Göransson 320 704 1,18 415 330 0,36
Anders Steen 228 811 0,84 228 111 0,20
Nordnet pensionsförsäkring AB 178 163 0,66 189 323 0,16
Övriga 6 134 114 22,58 11 495 711 9,93

Summa

27 161 287

100,00

115 743 139

100,00

Per den 31 maj 2019 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Antal aktier

Antal registrerade
aktieägare

% av alla ägare

Äger tillsammans
antal aktier

% av alla aktier

Medeltal per
aktieägare

1–1 000

2 998

79

 906 222

3

302

1 001–10 000

715

19

2 189 328

8

3 062

10 001–20 000

39

1

594 293

2

15 238

20 001–

63

2

23 471 444

87

372 563

Summa

3 815

100

27 161 287

100

7 120

Kort om Midway Holding

Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2017 totalt ca 1,6 miljarder och består av 7 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Kontakt

Norra Vallgatan 70
211 22 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se