Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

Ägarförhållanden

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 31 juli 2018 var de större ägarna i Midway Holding AB följande.

 

Antal aktier

% av  kapital

Antal röster

% av rösterna

Tibia Konsult AB

10 279 341

41,93

50 591 241

50,35

Svante Nilo Bengtsson genom bolag

2 781 592

11,35

24 974 692

24,86

Malmöhus Invest AB

  1 391 754

5,68

4 451 754

4,43

Försäkringsbolaget Avanza Pension

    837 680

3,42

846 689

0,84

Olof Anderssons Förvaltnings AB

650 283

2,65

725 721

0,72

Fosielund Holding AB

606 405

2,47

606 405

0,60

Peter Svensson

443 436

1,81

3 468 300

3,45

Inger Bergstrand

350 000

1,43

2 150 000

2,14

Fam Leif Göransson

286 306

1,17

380 932

0,38

Anders Steen

249 095

1,02

249 095

0,25

Övriga

6 641 380

27,09

12 033 577

11,98

Summa

24 517 272

100,00

100 478 406

100,00

Per den 31 juli 2018 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Antal aktier

Antal registrerade
aktieägare

% av alla ägare

Äger tillsammans
antal aktier

% av alla aktier

Medeltal per
aktieägare

1–1 000

3 001

78

 972 808

4

324

1 001–10 000

738

19

2 229 614

9

3 021

10 001–20 000

39

1

614 369

3

15 753

20 001–

70

2

20 700 481

84

295 721

Summa

3 848

100

24 517 272

100

6 371

Kort om Midway Holding

Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2017 totalt ca 1,6 miljarder och består av 8 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se