Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

Ägarförhållanden

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 30 november 2018 var de större ägarna i Midway Holding AB följande.

 

Antal aktier

% av  kapital

Antal röster

% av rösterna

Tibia Konsult AB

10 279 341

41,93

50 591 241

50,35

Svante Nilo Bengtsson genom bolag

2 781 592

11,35

24 974 692

24,86

Malmöhus Invest AB

  1 391 754

5,68

4 451 754

4,43

Försäkringsbolaget Avanza Pension

    853 998

3,48

861 198

0,86

Olof Anderssons Förvaltnings AB

453 983

1,85

529 421

0,53

Fosielund Holding AB

606 405

2,47

606 405

0,60

Peter Svensson

439 151

1,79

3 464 015

3,45

Inger Bergstrand

350 000

1,43

2 150 000

2,14

Fam Leif Göransson

294 350

1,20

388 976

0,39

Anders Steen

247 534

1,01

247 534

0,25

Övriga

6 819 164

27,81

12 213 170

12,16

Summa

24 517 272

100,00

100 478 406

100,00

Per den 30 november 2018 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Antal aktier

Antal registrerade
aktieägare

% av alla ägare

Äger tillsammans
antal aktier

% av alla aktier

Medeltal per
aktieägare

1–1 000

2 898

78

 933 583

4

322

1 001–10 000

700

19

2 143 832

9

3 063

10 001–20 000

38

1

592 967

2

15 604

20 001–

73

2

20 846 890

85

285 574

Summa

3 709

100

24 517 272

100

6 610

Kort om Midway Holding

Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2017 totalt ca 1,6 miljarder och består av 7 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se