Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

Ägarförhållanden

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 31 maj 2017 var de större ägarna i Midway Holding AB följande.

 

Antal aktier

% av  kapital

Antal röster

% av rösterna

Tibia Konsult AB

10 279 341

41,94

50 591 241

50,36

Svante Nilo Bengtsson genom bolag

2 781 592

11,35

24 974 692

24,86

Malmöhus Invest AB

  1 391 754

5,68

4 451 754

4,43

Försäkringsbolaget Avanza Pension

    919 924

3,75

925 360

0,92

Olof Anderssons Förvaltnings AB

661 901

2,70

841 901

0,84

Eklund & Peterson Aktiebolag

500 000

2,04

500 000

0,50

Peter Svensson

446 155

1,82

3 534 055

3,52

Inger Bergstrand

350 000

1,43

2 150 000

2,14

Fam Leif Göransson

243 109

0,99

337 735

0,34

Anders Steen

217 519

0,89

217 519

0,22

Övriga

6 717 097

27,41

11 931 202

11,88

Summa

24 508 392

100,00

100 455 459

100,00

Per den 31 maj 2017 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Antal aktier

Antal registrerade
aktieägare

% av alla ägare

Äger tillsammans
antal aktier

% av alla aktier

Medeltal per
aktieägare

1–1 000

2 833

77

980 457

4

346

1 001–10 000

728

20

2 265 328

9

3 112

10 001–20 000

41

1

658 449

3

16 060

20 001–

67

2

20 604 158

84

307 525

Summa

3 669

100

24 508 392

100

6 680

Kort om Midway Holding
Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2016 totalt ca 1,7 miljarder och består av 9 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.
Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se