Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

Ägarförhållanden

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 31 oktober 2017 var de större ägarna i Midway Holding AB följande.

 

Antal aktier

% av  kapital

Antal röster

% av rösterna

Tibia Konsult AB

10 279 341

41,94

50 591 241

50,36

Svante Nilo Bengtsson genom bolag

2 781 592

11,35

24 974 692

24,86

Malmöhus Invest AB

  1 391 754

5,68

4 451 754

4,43

Försäkringsbolaget Avanza Pension

    788 809

3,22

814 387

0,81

Olof Anderssons Förvaltnings AB

650 283

2,65

725 721

0,72

Fosielund Holding AB

580 000

2,37

580 000

0,58

Peter Svensson

439 151

1,79

3 464 015

3,45

Inger Bergstrand

350 000

1,43

2 150 000

2,14

Anders Steen

249 135

1,02

249 135

0,25

Fam Leif Göransson

243 109

0,99

337 735

0,34

Övriga

6 655 218

27,56

12 116 779

12,06

Summa

24 508 392

100,00

100 455 459

100,00

Per den 31 oktober 2017 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Antal aktier

Antal registrerade
aktieägare

% av alla ägare

Äger tillsammans
antal aktier

% av alla aktier

Medeltal per
aktieägare

1–1 000

3 132

79

1 009 804

4

322

1 001–10 000

730

18

2 231 380

9

3 057

10 001–20 000

39

1

634 766

3

16 276

20 001–

66

2

20 632 442

84

312 613

Summa

3 967

100

24 508 392

100

6 178

Kort om Midway Holding
Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2016 totalt ca 1,7 miljarder och består av 9 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.
Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se