Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

Ägarförhållanden

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 30 april 2017 var de större ägarna i Midway Holding AB följande.

 

Antal aktier

% av  kapital

Antal röster

% av rösterna

Tibia Konsult AB

10 279 341

41,94

50 591 241

50,36

Jan Bengtsson genom bolag

2 781 592

11,35

24 974 692

24,86

Malmöhus Invest AB

  1 391 754

5,68

4 451 754

4,43

Försäkringsbolaget Avanza Pension

    931 475

3,80

940 322

0,94

Olof Anderssons Förvaltnings AB

661 901

2,70

841 901

0,84

Eklund & Peterson Aktiebolag

500 000

2,04

500 000

0,50

Peter Svensson

446 155

1,82

3 534 055

3,52

Inger Bergstrand

350 000

1,43

2 150 000

2,14

Fam Leif Göransson

243 109

0,99

337 735

0,34

Anders Steen

214 698

0,88

214 698

0,21

Övriga

6 708 367

27,37

11 919 061

11,87

Summa

24 508 392

100,00

100 455 459

100,00

Per den 30 april 2017 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Antal aktier

Antal registrerade
aktieägare

% av alla ägare

Äger tillsammans
antal aktier

% av alla aktier

Medeltal per
aktieägare

1–1 000

2 663

76

969 811

4

364

1 001–10 000

735

21

2 283 468

9

3 107

10 001–20 000

43

1

681 276

3

15 844

20 001–

66

2

20 573 837

84

311 725

Summa

3 507

100

24 508 392

100

6 988

Kort om Midway Holding
Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2016 totalt ca 1,7 miljarder och består av 9 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.
Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se