Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

Ägarförhållanden

Enligt uppgift från Euroclear Sweden AB per den 30 september 2018 var de större ägarna i Midway Holding AB följande.

 

Antal aktier

% av  kapital

Antal röster

% av rösterna

Tibia Konsult AB

10 279 341

41,93

50 591 241

50,35

Svante Nilo Bengtsson genom bolag

2 781 592

11,35

24 974 692

24,86

Malmöhus Invest AB

  1 391 754

5,68

4 451 754

4,43

Försäkringsbolaget Avanza Pension

    856 440

3,49

863 100

0,86

Olof Anderssons Förvaltnings AB

650 283

2,65

725 721

0,72

Fosielund Holding AB

606 405

2,47

606 405

0,60

Peter Svensson

439 151

1,79

3 464 015

3,45

Inger Bergstrand

350 000

1,43

2 150 000

2,14

Fam Leif Göransson

294 350

1,20

388 976

0,39

Anders Steen

252 952

1,03

252 952

0,25

Övriga

6 615 004

26,98

12 009 550

11,95

Summa

24 517 272

100,00

100 478 406

100,00

Per den 30 september 2018 var aktiernas fördelning med avseende på innehavens storlek och antal aktieägare följande:

Antal aktier

Antal registrerade
aktieägare

% av alla ägare

Äger tillsammans
antal aktier

% av alla aktier

Medeltal per
aktieägare

1–1 000

2 943

78

 950 646

4

323

1 001–10 000

711

19

2 179 305

9

3 065

10 001–20 000

39

1

608 096

2

15 592

20 001–

72

2

20 779 225

85

288 600

Summa

3 765

100

24 517 272

100

6 512

Kort om Midway Holding

Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2017 totalt ca 1,6 miljarder och består av 8 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se