Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

Året i korthet 1)

1) Avser kvarvarande verksamhet för åren 2016 och 2015 om inget annat anges (se även not 1, sidan 39). De avyttrade företagen har räknats om och redovisas enligt IFRS som avvecklad verksamhet på en rad efter periodens resultat för kvarvarande verksamheter. Jämförelse­siffrorna för övriga år avser total verksamhet.

Våra bolag 2014

Nedan avser siffor markerade med * rörelseresultat exklusive omstruktureringsnetto och siffror markerade med ** rörelseresultat inklusive rörelserelaterade finansintäkter.

Landqvist Mekaniska

Omsättning: 38 Mkr
Rörelseresultat: 12 Mkr

Bolaget har under rådande marknadsförutsättningar 2014, med tydligt kundfokus, väl investerad maskinpark och motiverad personal, behållit sin omsättning och höjt sin rörelsemarginal.

Byggnads AB Lennart Eriksson

Omsättning: 55Mkr
Rörelseresultat: 2 Mkr

Tappet i omsättning och rörelseresultat för 2014 jämfört med tidigare år är hänförbart till byggrörelsen.

Eribel Production

Omsättning: 169 Mkr
Rörelseresultat: 2* Mkr

Eribel har under 2014 växt kraftigt med ökad orderingång på traditionell tillverkning, men framförallt från det breddade erbjudandet med montering och logistiklösningar.

Sävsjö Trähus

Omsättning: 117 Mkr
Rörelseresultat: 8 Mkr

Den 7 januari 2015 överläts bolaget till Eksjöhus Industrier AB.

Stans & Press

Omsättning: 104 Mkr
Rörelseresultat: -3Mkr

Under 2014 har Stans & Press vidtagit omfattande åtgärder för att förbättra lönsamheten och under kvartal 4 har vi sett resultat av detta. Bolaget har fokuserat på effektivitetsförbättringar,den förlustbringande verksamheten i Olofström har avvecklats och nya kundrelationer har etablerats.

Sigarth

Omsättning: 119 Mkr
Rörelseresultat: -5* Mkr

Den turkiska verksamheten, har sedan starten 2007 dragits med stora förluster orsakat av svårigheten att bearbeta en helt ny geografisk marknad under lågkonjunktur. Hösten 2014 togs beslutet att avveckla den turkiska verksamheten. Kostnaderna för detta är tagna 2014. Den övriga verksamheten har vidtagit åtgärder för att öka effektiviteten och under 2015 förväntas effekterna av detta slå fullt ut.

Midtrailer

Omsättning: 81 Mkr
Rörelseresultat: 1** Mkr

För att förbättra lönsamheten har viss tillverkning flyttats till Östeuropa under 2014. Full effekt väntas lönsamhetsåtgärderna få under 2015.

Gustaf E Bil

Omsättning: 274 Mkr
Rörelseresultat : 5* Mkr

Under 2013 och 2014 har man genomgått ett resultatgivande förbättringsprojekt och rörelseresultatet har ökat markant för jämförbara enheter. I tillägg har två anläggningar stärkts med ytterligare ett bilmärke, Kia, vilket är ett snabbt växande bilmärke på den svenska marknaden som, vid utgången av 2014, hade en marknadsandel på 5,5%. Detta stärker verksamheten både kortsiktigt med ökad nybilsförsäljning och långsiktigt med ökade servicevolymer. Under 2014 avyttrades bolagets enhet i Borås.

 

Normann Olsen

Omsättning: 427 Mkr
Rörelseresultat: 10* Mkr

De tre norska bolagen har under 2014 presterat i linje med 2013, dock något påverkade av den försvagade norska kronan. Under 2014 har Liftway AB, koncernens svenska verksamhet, avvecklats på grund av svag marknad och därmed också svag lönsamhet.

Sporrong

Omsättning: 92 Mkr
Rörelseresultat: 0 Mkr

Under 2014 har bolaget upplevt en vikande marknad i Norge, vilket speglas i lägre omsättning och rörelseresultat. Detta är till stor del ett resultat av framflyttade statliga upphandlingar. Övriga marknader har under året presterat i linje med 2013.

Cbiz

Omsättning: 96 Mkr
Rörelseresultat: 1 Mkr

Under 2014 anställdes en ny VD och en ny ekonomichef, med tydligt fokus på kostnadskontroll, marknad och fortsatt utveckling av produktportföljen.

Haki

Omsättning: 470 Mkr
Rörelseresultat: 21* Mkr

Haki har historiskt fokuserat på byggsektorn, men har sedan några år tillbaka utökat sin markandsbearbetning mot off-shore och industriunderhåll.

FAS

Omsättning: 62Mkr
Rörelseresultat: 1 Mkr

Marknaden har succesivt stärkts för FAS de senaste åren. Försäljning på historiskt starka marknader har kompletterats med bearbetning av nya geografiska markander.

Onrox

Omsättning: 102 Mkr
Rörelseresultat: -1 Mkr

Onrox har under 2014 upplevt en något pressad marknad och har haft fokus på effektivisering av produktion.

Framgent ligger fokus på försäljning för Onrox och under det kommande året kommer samarbetet Eribel Production att intensifieras.

Kort om Midway Holding
Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2016 totalt ca 1,7 miljarder och består av 9 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.
Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se