Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

Ekonomisk översikt

8) Avser kvarvarande verksamhet för åren 2015-2017 om inget annat anges. De avyttrade företagen har räknats om och redovisas enligt IFRS som avvecklad verksamhet på en rad efter periodens resultat för kvarvarande verksamheter. Jämförelsesiffrorna för övriga år avser total verksamhet.

9) För 2017 och 2016 presenteras kassaflöde istället för bruttokassaflöde. Åren 2015 och tidigare har ej räknats om utan avser bruttokassaflöde.

Kort om Midway Holding

Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2017 totalt ca 1,6 miljarder och består av 7 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Kontakt

Norra Vallgatan 70
211 22 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se