Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

Från sidan 5 i Midway Holdings årsredovisning för år 2012.

RÖRELSEN

Midway-koncernen består av 14 helägda mindre och medelstora företag inom Teknik och Handel samt det till 67,7 % ägda Byggnads AB Lennart Eriksson. En mer uttömmande information om företagen finns på deras respektive hemsida. Utöver verksamheten inom Teknik och Handel så har Midway bedrivit en aktiv kapitalförvaltning.  Beslut har fattats om att successivt avveckla denna verksamhet varför den från och med 2013 inte kommer att redovisas som en egen verksamhetsgren. Under avvecklingsperioden kommer utfallet att redovisas i finansnettot. Midway har också ägande i en del intressebolag. Även här finns utförligare information att hämta på respektive hemsida.

STRATEGI

Midway är ett konglomerat. Förutom att driva, utveckla och investera långsiktigt i våra befintliga verksamheter så köper vi gärna fler företag. Vår förvärvsstrategi sammanfattar vi så här:

Vi vill köpa utvecklingsbara företag

  • Välskötta
  • Lönsamma
  • Stabila

Viktiga kriterier vid förvärv är måttlig risknivå och starkt kassaflöde. Vi har en konservativ syn på risker och är därmed försiktiga vid värdering av förvärvsobjekt. I februari köptes Landqvist Mekaniska Verkstad AB som under 2012 (mars – december) omsatte 30 Mkr med ett rörelseresultat på 8 Mkr. Vidare köptes i april, genom Gustaf E Bil AB, Br Larssons Bilförsäljnings AB, som under 2012 (maj – december) omsatte 82 Mkr med ett rörelseresultat på -6 Mkr.

UTDELNING

Styrelsen har, mot bakgrund av det svaga resultatet och en stor osäkerhet i omvärlden, föreslagit att ingen utdelning lämnas. Styrelsen väljer istället att behålla likviditeten i koncernen för dotterbolagens fortsatta utveckling.

AKTIEN

Midway har, trots förslaget att inte lämna någon utdelning för 2012, som policy att lämna hög utdelning. Den ackumulerade utdelningen som aktieägarna erhållit sedan Midway noterades 1989 har uppgått till 62,87 kr per aktie. För att kunna jämföra Midway med övriga aktier så använder vi oss av Avkastningsindex.

Midways målsättning är att ha en kursutveckling som överstiger Avkastningsindex. Sedan Midway noterades 1989 har Avkastningsindex stigit med 817 %  medan Midway stigit med 733 %.

Kort om Midway Holding

Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2017 totalt ca 1,6 miljarder och består av 7 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Kontakt

Norra Vallgatan 70
211 22 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se