Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

Styrelsen

lennart

Lennart Pihl
Ordförande

Född: 1950
Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet
Styrelseordförande: Green Cargo AB, NRI AB, Myloc Holding AB, Ingape AB, JLG AB
Styrelseledamot: Poolia AB
Arbetserfarenhet: VD Bong AB, VD Acrimo AB
Innehav Midway:
Invald Midway: 2017

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

svante

Svante Nilo Bengtsson
Ledamot

Född: 1976
Utbildning: Ekonomiexamen från European Business School, London
Styrelseledamot: Appland AB (från juni 2017), Marknadspotential AB
Arbetserfarenhet: VD Marknadspotential AB
Innehav Midway: 45 417 B-aktier (varav 45 417 via kapitalförsäkring) samt 2 064 347 kr B-konvertibler (varav 804 347 kr via kapitalförsäkring). Marknadspotential AB, där Svante är VD och styrelseledamot, äger 2 781 592 aktier, varav 2 465 900 A-aktier samt 11 762 360 kr konvertibler, varav 10 129 640 kr A-konvertibler
Invald Midway: 2017

anders

Anders Bergstrand
Ledamot

Född: 1978
Utbildning: Civilingenjör Lunds Tekniska Högskola, Ekonomie Magister Lunds Universitet
Styrelseordförande: Tibia Konsult AB, Liljeholmens Stearinfabriks AB
Styrelseledamot: Skåne-Möllan AB
Arbetserfarenhet: Konsult Accenture
Innehav Midway: 6 000 B-aktier, 24 000 kr B-konvertibler. Är även, via bolag, delägare i Tibia Konsult AB som äger 10 279 341 aktier, varav 4 479 100 A-aktier samt 41 117 360 kr konvertibler, varav 17 916 400 kr A-konvertibler
Invald Midway: 2008

roger

Roger Stjernborg Eriksson
Ledamot

Född: 1970
Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds Universitet
Styrelseordförande: Norama A I AB
Styrelseledamot: Malmöhus Invest AB, v.ordf Skurups Sparbank, Mildnergruppen AB
Arbetserfarenheter: VD och koncernchef Dagon AB, VD Norama Asset
Management AB
Innehav Midway: 10 000 B-aktier. Delägare i bolaget Malmöhus Invest AB som äger
1 391 754 aktier, varav 340 000 A-aktier samt 3 606 760 kr konvertibler, varav 1 360 000 kr A-konvertibler
Invald Midway: 2017

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

nina

Nina Peters
Ledamot

Född: 1967
Utbildning: 1994 – MSc. Economics and Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm
Arbetserfarenhet: Konsult vid Svenska Exportrådet i Madrid, Projektledare vid The Boston Consulting Group i Stockholm, Handelssekreterare och chef för Svenska Exportrådet i Haag, Delägare Egon Zehnder
Innehav Midway: —
Invald Midway: 2015

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedning

Valberedningen som verkar inför nästa årsstämma har följande sammansättning:

  • Anders Bergstrand
  • Jan Bengtsson
  • Mats Nilstoft

Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande stämmordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsarvode och medlemmar i valberedningen inför nästa års stämma.

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

För att kontakta Valberedningen, skicka ett mail till midway@midwayholding.se med rubrik ”Till Valberedningen”.

Kort om Midway Holding
Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2016 totalt ca 1,7 miljarder och består av 9 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.
Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se