Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK

Styrelsen

lars

Lars Frithiof
Ordförande

Född: 1946
Utbildning: Fil kand. Lunds Universitet
Styrelseordförande: Comsys AB
Styrelseledamot: Orkaden AB
Tidigare erfarenhet: VD E.ON Sverige AB, VD Sydkraft AB
Innehav Midway: 29 200 B-aktier (varav 11.700 genom kapitalförsäkring), 116 800 kr B-konvertibler (varav 46.800 kr genom kapitalförsäkring)
Invald Midway: 1996 Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

jan

Jan Bengtsson
Ledamot

Född: 1944
Utbildning: Teknologie lic examen, Chalmers Tekniska Högskola
Styrelseordförande: Rosenblad Design Group Inc USA, Marknadspotential AB
Styrelseledamot: Liljeholmens Stearinfabriks AB, Swedeship Marine AB, Artic Engineering AB, Surgical Science AB
Tidigare erfarenhet: VD Logistema
Innehav Midway: Via bolag totalt 2 781 592 aktier, varav 2 465 900 A-aktier,
samt 11 762 940 kr konvertibler, varav 10 129 640 kr A-konvertibler
Invald Midway: 1990

anders_p

Anders Pålsson
Ledamot

Född: 1958
Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet
Styrelseordförande: Lammhult Design Group AB, GARO AB
Styrelseledamot: NIBE Industrier AB, Trioplast AB, Malmö FF
Tidigare erfarenheter: VD Hilding Anders International AB
Innehav Midway:
Invald Midway: 2013 Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

anders

Anders Bergstrand
Ledamot

Född: 1978
Utbildning: Civilingenjör Lunds Tekniska Högskola, Ekonomie Magister Lunds Universitet
Styrelseordförande: Tibia Konsult AB, Liljeholmens Stearinfabriks AB
Styrelseledamot: Skåne-Möllan AB
Tidigare erfarenhet: Konsult Accenture
Innehav Midway: 6 000 B-aktier, 24 000 kr B-konvertibler. Är även, via bolag, delägare i Tibia Konsult AB som äger 10 279 341 aktier, varav 4 479 100 A-aktier samt 41 117 360 kr konvertibler, varav 17 916 400 kr A-konvertibler
Invald Midway: 2008

nina

Nina Peters
Ledamot

Född: 1967
Utbildning: 1994 – MSc. Economics and Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm
Tidigare erfarenhet: Konsult vid Svenska Exportrådet i Madrid, Projektledare vid The Boston Consulting Group i Stockholm, Handelssekreterare och chef för Svenska Exportrådet i Haag, Delägare Egon Zehnder.
Innehav Midway: 0
Invald Midway: 2015

Valberedning

Valberedningen som verkar inför nästa årsstämma har följande sammansättning:

  • Anders Bergstrand
  • Jan Bengtsson
  • Mats Nilstoft

Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande stämmordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsarvode och medlemmar i valberedningen inför nästa års stämma.

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.

För att kontakta Valberedningen, skicka ett mail till midway@midwayholding.se med rubrik ”Till Valberedningen”.

Kort om Midway Holding
Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2015 totalt ca 2,1 miljarder och består av 9 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.
Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se