Styrelsen

Född: 1950

Utbildning: Civilekonom Lunds Universitet

Styrelseordförande: NRI AB, Myloc Holding AB, Ingape AB, JLG AB

Arbetserfarenhet: VD Bong AB,

VD Acrimo AB

Invald Midway: 2017

Innehav Midway: 18 000 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Lennart Pihl

Ordförande

Född: 1963

Utbildning: Universitetsexamen i matematik från Lunds universitet. Ekon Dr från Handelshögskolan i Stockholm

Styrelseordförande: Advenica AB

Styrelseledamot: Poolia AB, Excanto AB, BTS Group AB, Almi Företagspartner AB, Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag, Cabonline Holding AB

Arbetserfarenhet: Lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. supportchef och marknadsdirektör Microsoft Norden, marknadsdirektör Posten Brev samt investeringsansvarig Industrifonden

Invald Midway: 2018

Innehav Midway: —

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Anna Söderblom

Ledamot

Född: 1976

Utbildning: Ekonomiexamen från European Business School, London

Styrelseledamot: Marknadspotential AB, Liljeholmens Stearinljusfabriks AB

Arbetserfarenhet: VD Marknadspotential AB

Invald Midway: 2017

Innehav Midway: 45 417 B-aktier (varav 45 417 via kapitalförsäkring) samt 2 064 347 kr B-konvertibler (varav 804 347 kr via kapitalförsäkring).

Marknadspotential AB, där Svante är VD och styrelseledamot, äger 2 781 592 aktier, varav 2 465 900 A-aktier samt 11 762 360 kr konvertibler, varav 10 129 640 kr A-konvertibler
Svante Nilo Bengtsson

Ledamot

Född: 1970

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds Universitet

Styrelseordförande: Norama A I AB

Styrelseledamot: Malmöhus Invest AB, v.ordf Skurups Sparbank, Mildnergruppen AB

Arbetserfarenheter: VD och koncernchef Dagon AB, VD Norama Asset Management AB

Invald Midway: 2017

Innehav Midway: Delägare i bolaget Malmöhus Invest AB som äger 1 391 754 aktier, varav 340 000 A-aktier samt 3 606 760 kr konvertibler, varav 1 360 000 kr A-konvertibler

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Roger Stjernborg Eriksson

Ledamot

Född: 1980

Utbildning: B.A. Philosophy, Politics and Economics, University of Oxford, Storbritannien

Styrelseordförande: Eklund Foundation (välgörande stiftelse)

Styrelseledamot: TePe Munhygienprodukter AB, AMAB Hydraul, med flera

Arbetserfarenhet: VD TePe Munhygienprodukter AB

Invald Midway: 2018

Innehav Midway: 22 500 A-aktier privat. 606 405 B-aktier via familjens bolag Fosielund Holding AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Joel Eklund

Ledamot

Född: 1978

Utbildning: Civilingenjör Lunds Tekniska Högskola, Ekonomie Magister Lunds Universitet

Styrelseordförande: Tibia Konsult AB, Liljeholmens Stearinfabriks AB, med flera

Styrelseledamot: Skåne-Möllan AB, med flera

Arbetserfarenhet: Konsult Accenture

Invald Midway: 2008

Innehav Midway: 6 000 B-aktier, 24 000 kr B-konvertibler. Är även, via bolag, delägare i Tibia Konsult AB som äger 10 279 341 aktier, varav 4 479 100 A-aktier samt 41 117 360 kr konvertibler, varav 17 916 400 kr A-konvertibler
Anders Bergstrand

Ledamot

Ledning

Styrelseordförande: Lagafors Fabriks AB

Född 1963, anställd 2016.

Innehav: 25 855 B-aktier.

sverker.lindberg@midwayholding.se
Sverker Lindberg

Verkställande direktör

Född 1986, anställd 2017.

Innehav: 12 090 B-aktier

rikard.fransson@midwayholding.se
Rikard Fransson

CFO