Midway Holding i korthet

• Bolaget grundades 1989, genom en avknoppning från Skåne-Gripen, och har sedan dess ändrat karaktär flera gånger genom försäljningar och förvärv.

• Midway Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

• Ett långsiktigt ägande har hela tiden varit bolagets filosofi och flera av våra bolag har varit i vår ägo under en lång tid.

• Landqvist Mekaniska Verkstad är koncernens senast tillkomna dotterbolag, ett köp som genomfördes 2012.

• Under 2018 togs en ny strategi fram för Midway som innebär en renodling av koncernen och med färre antal innehav som följd.

Etablerade bolag som vi förädlar och vidareutvecklar


HAKI Byggställningar för komplexa lösningar.

FAS – Utveckling, tillverkning och försäljning av maskiner för konvertering av plastmaterial till produkter på rulle.

Landqvists Mekaniska – Mekanisk verkstad fokuserad på legotillverkning för svensk industri.

NOM Holding – Teknikinriktade handelsföretag aktiva på den norska marknaden.