Insynspersoner

Rapporterat Insynsperson Instrument Typ Förändring Pris Relativ förändring Innehav Transaktionsdatum
2020-04-28 17:49 Anna Söderblom MIDW B Förvärv +10 000 Ny 10 000 2020-04-28
2019-06-14 12:44 Lennart Pihl MIDW B Förvärv +8 000 +80,0% 18 000 2019-06-14
2019-06-05 08:54 Lennart Pihl MIDW B Förvärv +10 000 Ny 10 000 2019-06-04
2019-06-01 10:44 Rikard Fransson MIDW B Förvärv +3 700 +44,1% 12 090 2019-05-31
2019-05-28 18:33 Familjen Eklund MIDW A Förvärv +8 382 Ny 8 382 2019-05-28
2019-05-28 18:33 Familjen Eklund MIDW B Förvärv +865 110 +142,7% 1 471 515 2019-05-28
2018-08-09 02:00 Rikard Fransson MIDW B Förvärv +2 890 - - 2018-08-08
2018-06-13 02:00 Roger Stjernborg Eriksson MIDW B Avyttring -10 000 - - 2018-06-12
2018-02-23 01:00 Leif Göransson MIDW B Förvärv +3 589 - - 2018-02-22
2018-02-21 01:00 Lars Thorén MIDW B Avyttring -10 000 - - 2018-02-20