Konvertibelemission 2014

Midway Holding AB har per 1 juli 2019 inga utestående konvertibellån.

Midway Holding AB emitterade 2014 en konvertibelemission med förfall 30 juni 2019. En del av det konvertibla lånet konverterades till aktier vid olika tidpunkter under löptiden, utifrån gjorda anmälningar om konvertering från konvertibelinnehavare. Resterande belopp återbetalades till kvarvarande konvertibelinnehavare i samband med förfall.