Om aktien

Midway Holding-aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap och bolaget har varit noterat sedan den 28 augusti 1990.

Under 2019 omsattes totalt 3,2 (2,1) miljoner B-aktier i Midway. Den genomsnittliga omsättningen av B-aktier uppgick till 13 000 (8 498) aktier per börsdag, vilket motsvarar 0,24 Mkr (0,13) Mkr. Avslut skedde 249 (246) av 250 (250) börsdagar. Under 2019 ökade B-aktien med 42,9 % medan OMX SPI ökade med 29,6 %.

Midways totala börsvärde, A- och B-aktier, per 2019-12-31 uppgick till 555 Mkr (353 Mkr).

Handelsplats: Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap
Valuta: SEK

Aktie Midway A Midway B
Aktie MIDW A MIDW B
Senast betalt 18,0 SEK 18,8 SEK
Kursutveckling idag +0,0% +2,5%
Börsvärde 498 MSEK 498 MSEK
Kursutveckling i år +9,1% +9,0%
Kursutveckling inkl. utdelning i år +9,1% +9,0%
Lägst i år 15,5 SEK 14,5 SEK
Högst i år 18,0 SEK 18,9 SEK