Om aktien

Midway Holding-aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap och bolaget har varit noterat sedan den 28 augusti 1990.

Under 2019 omsattes totalt 3,2 (2,1) miljoner B-aktier i Midway. Den genomsnittliga omsättningen av B-aktier uppgick till 13 000 (8 498) aktier per börsdag, vilket motsvarar 0,24 Mkr (0,13) Mkr. Avslut skedde 249 (246) av 250 (250) börsdagar. Under 2019 ökade B-aktien med 42,9 % medan OMX SPI ökade med 29,6 %.

Midways totala börsvärde, A- och B-aktier, per 2019-12-31 uppgick till 555 Mkr (353 Mkr).

Handelsplats: Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap
Valuta: SEK

Aktie Midway A Midway B
Aktie MIDW A MIDW B
Senast betalt 16,1 SEK 16,3 SEK
Kursutveckling idag +0,0% +2,5%
Börsvärde 437 MSEK 437 MSEK
Kursutveckling i år -22,6% -18,5%
Kursutveckling inkl. utdelning i år -22,6% -18,5%
Lägst i år 14,0 SEK 12,2 SEK
Högst i år 22,0 SEK 21,8 SEK