Om aktien

Midway Holding-aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap och bolaget har varit noterat sedan den 28 augusti 1990.

Under 2020 omsattes totalt 2,1 (3,2) miljoner B-aktier i Midway. Värdet på de omsatta aktierna uppgick till 33,5 (59,5) Mkr. Den genomsnittliga omsättningen av B-aktier uppgick till 8 000 (13 000) aktier per börsdag, vilket motsvarar 0,13 Mkr (0,24) Mkr. Avslut skedde 251 (249) av 252 (250) börsdagar. Under 2020 sjönk B-aktien med 14 % medan OMXSGI ökade med 12 %.

Midways totala börsvärde, A- och B-aktier, per 2020-12-31 uppgick till 464 Mkr (555 Mkr).

Handelsplats: Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap
Valuta: SEK

Aktie Midway A Midway B
Aktie MIDW A MIDW B
Senast betalt 24,8 SEK 23,5 SEK
Kursutveckling idag +0,0% -2,1%
Börsvärde 655 MSEK 655 MSEK
Kursutveckling i år +50,3% +36,2%
Kursutveckling inkl. utdelning i år +50,3% +36,2%
Lägst i år 15,5 SEK 14,5 SEK
Högst i år 26,4 SEK 27,3 SEK