Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 52,06% 2020-06-30
Marknadspotential AB 3 369 739 12,33% 25,83% 2020-06-30
Fosielund Holding AB 1 479 897 5,42% 1,33% 2020-06-30
Malmöhus Invest AB 1 391 754 5,09% 3,82% 2020-06-30
Avanza Pension 674 939 2,47% 0,59% 2020-06-30
Peter Henry Svensson 439 151 1,61% 2,97% 2020-06-30
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,21% 2020-06-30
Fam Leif Göransson 326 142 1,19% 0,36% 2020-06-30
Anders Steen 200 739 0,73% 0,17% 2020-06-30
Nordnet Pensionsförsäkring 200 512 0,73% 0,19% 2020-06-30
Totalt 10 20 838 082 76,25% 89,53%
Övriga 6 491 054 23,75% 10,47%
Totalt antal ägare 3 751 2020-06-30
Totalt antal aktier 27 329 136 2020-06-30

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,21% 1,30% 876 784 2 933
1 001 - 10 000 7,85% 2,87% 2 145 744 708
10 001 - 20 000 2,23% 0,69% 610 573 40
20 001 - 86,42% 95,05% 23 611 537 59
Anonymt 0,29% 0,09% 84 498 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 740

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 19 966 393 73,06% 86,81% 150
Privatpersoner 6 956 488 25,47% 12,82% 3 576
Fondbolag 244 977 0,90% 0,21% 6
Pension & Försäkring 42 780 0,16% 0,05% 3
Stiftelse 34 000 0,12% 0,03% 5
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt 84 498 0,29% 0,09% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 740

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 76,25% 89,53% 20 838 082
De 20 största ägarna 20 80,38% 93,27% 21 967 530
De 30 största ägarna 30 81,79% 93,96% 22 346 973