Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 52,06% 2021-10-31
Marknadspotential AB 3 303 264 12,09% 28,33% 2021-10-31
Svante Nilo Bengtsson 1 133 880 4,15% 0,97% 2021-03-30
Kenneth Lindqvist, privat och genom bolag 1 002 700 3,67% 0,86% 2021-10-31
Futur Pension 880 076 3,22% 0,75% 2021-10-31
Avanza Pension 579 371 2,12% 0,50% 2021-10-31
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,21% 2021-10-31
Peter Henry Svensson 416 096 1,52% 2,95% 2021-10-31
Fam Leif Göransson 333 617 1,22% 0,36% 2021-10-31
Fosielund Holding AB 326 110 1,19% 0,28% 2021-10-31
Totalt 10 20 730 323 75,85% 89,28%
Övriga 6 598 813 24,15% 10,72%
Totalt antal ägare 3 623 2021-10-31
Totalt antal aktier 27 329 136 2021-10-31

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 2,97% 1,20% 811 824 2 845
1 001 - 10 000 7,36% 2,72% 2 011 937 659
10 001 - 20 000 2,61% 0,93% 713 630 45
20 001 - 91,70% 96,22% 25 061 407 63
Anonymt -4,65% -1,07% -1 269 662 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 612

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 17 742 677 64,92% 85,08% 136
Privatpersoner 10 104 224 36,97% 15,34% 3 459
Pension & Försäkring 401 628 1,47% 0,35% 6
Fondbolag 316 269 1,16% 0,27% 6
Stiftelse 34 000 0,12% 0,03% 5
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt -1 269 662 -4,65% -1,07% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 612

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 75,85% 89,28% 20 730 323
De 20 största ägarna 20 83,81% 93,37% 22 904 286
De 30 största ägarna 30 86,64% 94,84% 23 677 025