Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 52,06% 2020-12-31
Marknadspotential AB 3 369 739 12,33% 25,83% 2020-12-31
Fosielund Holding AB 1 479 897 5,42% 1,33% 2020-12-31
Malmöhus Invest AB 1 391 754 5,09% 3,82% 2020-12-31
Avanza Pension 670 161 2,45% 0,58% 2020-12-31
Peter Henry Svensson 439 151 1,61% 2,97% 2020-12-31
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,21% 2020-12-31
Fam Leif Göransson 325 617 1,19% 0,36% 2020-12-31
Anders Steen 217 621 0,80% 0,19% 2020-12-31
Nordnet Pensionsförsäkring 189 104 0,69% 0,18% 2020-12-31
Totalt 10 20 838 253 76,25% 89,52%
Övriga 6 490 883 23,75% 10,48%
Totalt antal ägare 3 662 2020-12-31
Totalt antal aktier 27 329 136 2020-12-31

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,11% 1,25% 850 139 2 848
1 001 - 10 000 7,69% 2,78% 2 102 286 700
10 001 - 20 000 2,28% 0,70% 623 810 40
20 001 - 86,69% 95,19% 23 685 961 60
Anonymt 0,23% 0,08% 66 940 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 648

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 20 036 708 73,32% 86,94% 147
Privatpersoner 6 867 407 25,15% 12,66% 3 487
Fondbolag 279 465 1,02% 0,24% 6
Pension & Försäkring 44 616 0,16% 0,05% 3
Stiftelse 34 000 0,12% 0,03% 5
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt 66 940 0,23% 0,08% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 648

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 76,25% 89,52% 20 838 253
De 20 största ägarna 20 80,45% 93,36% 21 985 617
De 30 största ägarna 30 82,09% 93,93% 22 428 043