Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 52,06% 2021-05-31
Marknadspotential AB 3 303 264 12,09% 28,33% 2021-05-31
Fosielund Holding AB 1 000 000 3,66% 0,86% 2021-05-31
Futur Pension 880 076 3,22% 0,75% 2021-05-31
Avanza Pension 680 945 2,49% 0,59% 2021-05-31
Kenneth Lindqvist 425 810 1,56% 0,37% 2021-05-31
Peter Henry Svensson 424 816 1,55% 2,96% 2021-05-31
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,21% 2021-05-31
Fam Leif Göransson 325 617 1,19% 0,36% 2021-05-31
Guy Lindqvist 315 097 1,15% 0,27% 2021-05-31
Totalt 10 20 110 834 73,59% 88,75%
Övriga 7 218 302 26,41% 11,25%
Totalt antal ägare 3 755 2021-05-31
Totalt antal aktier 27 329 136 2021-05-31

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,06% 1,22% 837 030 2 968
1 001 - 10 000 7,55% 2,72% 2 063 215 673
10 001 - 20 000 2,22% 0,67% 607 432 39
20 001 - 88,52% 95,59% 24 192 839 64
Anonymt -1,36% -0,19% -371 380 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 744

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 18 097 829 66,22% 85,26% 138
Privatpersoner 9 199 032 33,66% 14,58% 3 590
Fondbolag 309 856 1,13% 0,27% 6
Pension & Försäkring 59 799 0,22% 0,06% 5
Stiftelse 34 000 0,12% 0,03% 5
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt -371 380 -1,36% -0,19% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 744

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 73,59% 88,75% 20 110 834
De 20 största ägarna 20 80,32% 92,40% 21 951 113
De 30 största ägarna 30 83,35% 94,02% 22 778 925