Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 52,06% 2020-10-31
Marknadspotential AB 3 369 739 12,33% 25,83% 2020-10-31
Fosielund Holding AB 1 479 897 5,42% 1,33% 2020-10-31
Malmöhus Invest AB 1 391 754 5,09% 3,82% 2020-10-31
Avanza Pension 656 654 2,40% 0,57% 2020-10-31
Peter Henry Svensson 439 151 1,61% 2,97% 2020-10-31
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,21% 2020-10-31
Fam Leif Göransson 325 617 1,19% 0,36% 2020-10-31
Anders Steen 208 702 0,76% 0,18% 2020-10-31
Nordnet Pensionsförsäkring 186 367 0,68% 0,18% 2020-10-31
Totalt 10 20 813 090 76,16% 89,50%
Övriga 6 516 046 23,84% 10,50%
Totalt antal ägare 3 708 2020-10-31
Totalt antal aktier 27 329 136 2020-10-31

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,16% 1,27% 863 896 2 895
1 001 - 10 000 7,62% 2,77% 2 081 423 701
10 001 - 20 000 2,20% 0,66% 600 301 39
20 001 - 86,78% 95,22% 23 712 178 61
Anonymt 0,24% 0,08% 71 338 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 696

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 20 093 595 73,52% 86,99% 150
Privatpersoner 6 814 952 24,96% 12,62% 3 532
Fondbolag 272 353 1,00% 0,23% 6
Pension & Försäkring 42 898 0,16% 0,05% 3
Stiftelse 34 000 0,12% 0,03% 5
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt 71 338 0,24% 0,08% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 696

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 76,16% 89,50% 20 813 090
De 20 största ägarna 20 80,52% 93,38% 22 005 144
De 30 största ägarna 30 82,12% 93,94% 22 438 740