Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 52,06% 2020-04-30
Marknadspotential AB 3 369 739 12,33% 25,83% 2020-04-30
Fosielund Holding AB 1 479 897 5,42% 1,33% 2020-04-30
Malmöhus Invest AB 1 391 754 5,09% 3,82% 2020-04-30
Avanza Pension 684 343 2,50% 0,60% 2020-04-30
Peter Henry Svensson 439 151 1,61% 2,97% 2020-04-30
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,21% 2020-04-30
Fam Leif Göransson 326 142 1,19% 0,36% 2020-04-30
Anders Steen 213 583 0,78% 0,18% 2020-04-30
Nordnet Pensionsförsäkring 190 007 0,70% 0,17% 2020-04-30
Totalt 10 20 849 825 76,29% 89,54%
Övriga 6 479 311 23,71% 10,46%
Totalt antal ägare 3 743 2020-04-30
Totalt antal aktier 27 329 136 2020-04-30

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,19% 1,30% 871 763 2 925
1 001 - 10 000 7,77% 2,81% 2 122 789 707
10 001 - 20 000 2,27% 0,70% 620 999 41
20 001 - 86,48% 95,07% 23 628 431 59
Anonymt 0,29% 0,12% 85 154 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 732

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 19 964 093 73,05% 86,77% 150
Privatpersoner 6 952 823 25,46% 12,81% 3 566
Fondbolag 249 156 0,91% 0,21% 7
Pension & Försäkring 43 910 0,16% 0,05% 4
Stiftelse 34 000 0,12% 0,03% 5
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt 85 154 0,29% 0,12% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 732

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 76,29% 89,54% 20 849 825
De 20 största ägarna 20 80,42% 93,28% 21 979 273
De 30 största ägarna 30 81,83% 93,97% 22 358 216