Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 53,45% 2022-04-30
Marknadspotential AB 3 303 264 12,09% 29,08% 2022-04-30
Kenneth Lindqvist, privat och genom bolag 1 298 501 4,75% 1,14% 2022-04-30
Svante Nilo Bengtsson med familj 1 133 880 4,15% 1,00% 2022-04-30
Avanza Pension 581 739 2,13% 0,51% 2022-04-30
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,27% 2022-04-30
Peter Svensson 416 096 1,52% 0,37% 2022-04-30
Fam Leif Göransson 333 617 1,22% 0,37% 2022-04-30
Jonas Jonsson 313 699 1,15% 0,33% 2022-04-30
Bengt Stillström 300 860 1,10% 0,77% 2022-04-30
Totalt 10 20 436 865 74,78% 89,29%
Övriga 6 892 271 25,22% 10,71%
Totalt antal ägare 3 604 2022-04-30
Totalt antal aktier 27 329 136 2022-04-30

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 2,89% 1,19% 788 539 2 830
1 001 - 10 000 7,47% 2,75% 2 041 890 659
10 001 - 20 000 2,44% 0,82% 666 337 43
20 001 - 88,73% 95,57% 24 247 967 64
Anonymt -1,52% -0,34% -415 597 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 596

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 17 520 094 64,11% 87,08% 140
Privatpersoner 9 695 544 35,48% 12,78% 3 439
Fondbolag 339 992 1,24% 0,30% 6
Pension & Försäkring 154 494 0,57% 0,14% 5
Stiftelse 34 000 0,12% 0,03% 5
Stat 609 0,00% 0,00% 1
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt -415 597 -1,52% -0,34% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 596

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 74,78% 89,29% 20 436 865
De 20 största ägarna 20 81,08% 92,58% 22 159 649
De 30 största ägarna 30 83,69% 94,20% 22 870 410