Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 52,06% 2020-08-31
Marknadspotential AB 3 369 739 12,33% 25,83% 2020-08-31
Fosielund Holding AB 1 479 897 5,42% 1,33% 2020-08-31
Malmöhus Invest AB 1 391 754 5,09% 3,82% 2020-08-31
Avanza Pension 655 850 2,40% 0,57% 2020-08-31
Peter Henry Svensson 439 151 1,61% 2,97% 2020-08-31
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,21% 2020-08-31
Fam Leif Göransson 325 617 1,19% 0,36% 2020-08-31
Nordnet Pensionsförsäkring 209 889 0,77% 0,20% 2020-08-31
Anders Steen 201 178 0,74% 0,17% 2020-08-31
Totalt 10 20 828 284 76,21% 89,51%
Övriga 6 500 852 23,79% 10,49%
Totalt antal ägare 3 760 2020-08-31
Totalt antal aktier 27 329 136 2020-08-31

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,23% 1,31% 883 302 2 944
1 001 - 10 000 7,76% 2,91% 2 120 535 707
10 001 - 20 000 2,20% 0,56% 601 494 40
20 001 - 86,53% 95,14% 23 643 191 58
Anonymt 0,28% 0,09% 80 614 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 749

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 20 081 371 73,48% 86,97% 156
Privatpersoner 6 837 493 25,04% 12,65% 3 579
Fondbolag 252 878 0,93% 0,22% 6
Pension & Försäkring 42 780 0,16% 0,05% 3
Stiftelse 34 000 0,12% 0,03% 5
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt 80 614 0,28% 0,09% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 749

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 76,21% 89,51% 20 828 284
De 20 största ägarna 20 80,59% 93,38% 22 023 344
De 30 största ägarna 30 82,13% 93,93% 22 440 578