Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 52,06% 2021-03-31
Marknadspotential AB 3 272 382 11,97% 28,06% 2021-03-31
Fosielund Holding AB 1 479 897 5,42% 1,33% 2021-03-31
Futur Pension 880 076 3,22% 0,75% 2021-03-31
Avanza Pension 713 413 2,61% 0,61% 2021-03-31
Peter Henry Svensson 439 151 1,61% 2,97% 2021-03-31
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,21% 2021-03-31
Fam Leif Göransson 325 617 1,19% 0,36% 2021-03-31
Jan Bertil Bengtsson 252 666 0,92% 0,22% 2021-03-08
Erik Billerby 249 224 0,91% 0,21% 2021-03-08
Totalt 10 20 367 635 74,53% 88,79%
Övriga 6 961 501 25,47% 11,21%
Totalt antal ägare 3 703 2021-03-31
Totalt antal aktier 27 329 136 2021-03-31

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,07% 1,24% 840 004 2 887
1 001 - 10 000 7,78% 2,82% 2 126 679 698
10 001 - 20 000 2,25% 0,67% 614 349 40
20 001 - 88,25% 95,52% 24 117 538 66
Anonymt -1,35% -0,26% -369 434 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 691

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 18 571 331 67,95% 85,49% 137
Privatpersoner 8 738 099 31,97% 14,43% 3 538
Fondbolag 292 621 1,07% 0,25% 6
Pension & Försäkring 62 519 0,23% 0,06% 5
Stiftelse 34 000 0,12% 0,03% 5
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt -369 434 -1,35% -0,26% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 691

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 74,53% 88,79% 20 367 635
De 20 största ägarna 20 80,21% 92,32% 21 919 532
De 30 största ägarna 30 82,78% 93,72% 22 623 979