Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 52,06% 2021-08-31
Marknadspotential AB 3 303 264 12,09% 28,33% 2021-08-31
Kenneth Lindqvist, privat och genom bolag 1 077 136 3,94% 0,92% 2021-08-31
Futur Pension 880 076 3,22% 0,75% 2021-08-31
Fosielund Holding AB 800 000 2,93% 0,69% 2021-08-31
Avanza Pension 582 991 2,13% 0,50% 2021-08-31
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,21% 2021-08-31
Peter Henry Svensson 416 096 1,52% 2,95% 2021-08-31
Fam Leif Göransson 329 617 1,21% 0,36% 2021-08-31
Jan Bertil Bengtsson 252 666 0,92% 0,22% 2021-03-08
Totalt 10 20 397 055 74,63% 88,99%
Övriga 6 932 081 25,37% 11,01%
Totalt antal ägare 3 681 2021-08-31
Totalt antal aktier 27 329 136 2021-08-31

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,02% 1,19% 824 037 2 898
1 001 - 10 000 7,53% 2,71% 2 057 864 670
10 001 - 20 000 2,31% 0,69% 631 162 41
20 001 - 88,36% 95,57% 24 148 788 62
Anonymt -1,22% -0,16% -332 715 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 671

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 17 902 365 65,51% 85,09% 131
Privatpersoner 9 325 877 34,12% 14,69% 3 524
Fondbolag 326 025 1,19% 0,28% 6
Pension & Försäkring 73 584 0,27% 0,07% 5
Stiftelse 34 000 0,12% 0,03% 5
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt -332 715 -1,22% -0,16% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 671

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 74,63% 88,99% 20 397 055
De 20 största ägarna 20 80,84% 92,64% 22 092 288
De 30 största ägarna 30 83,33% 94,19% 22 773 703