Midway Holding i korthet

• Bolaget grundades 1989, genom en avknoppning från Skåne-Gripen, och har sedan dess ändrat karaktär ett flertal gånger genom försäljningar och förvärv.

• Midway Holding AB (publ) noterades i augusti 1990 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap.

• Resan från konglomerat till industrialist accelererades. Under 2017 togs en ny strategi fram för Midway som innebar en renodling av koncernen med färre och större antal innehav som följd. Strategin förfinades under 2018.

• I december 2019 förvärvade Midway det brittiska bolaget Span Access Solutions. Bolaget är det första förvärvet i Midways omvandling från konglomerat till industrialist.

Etablerade bolag som vi förädlar och vidareutvecklar


HAKI Ställningssystem och lösningar för säkert arbete i komplexa miljöer.

FAS – Utveckling, tillverkning och försäljning av maskiner för konvertering av plastmaterial till produkter på rulle.

Landqvists Mekaniska – Mekanisk verkstad fokuserad på legotillverkning för svensk industri.

NOM Holding – Teknikinriktade handelsföretag, aktiva på den norska marknaden.