• 6 Teknikföretag

 • 4 Handelsföretag

 • Midway skall bedriva verksamhet inom Teknik och Handel i syfte att skapa en långsiktigt hög värdetillväxt och utdelning till sina aktieägare.

Anmälan till årsstämma 2016

midway_15

Koncentration för högre avkastning. Årsredovisning 2015.

I början av 2016 såldes Alab, HAKIs franska fastighet, den mindre av de två fastigheter Lundgrens bedrivit verksamhet i samt halva innehavet i Fastighets AB Lennart B Eriksson.

I mars 2016 inleddes ett strukturerat och aktivt försäljningsarbete som syftar till att, under 2016, finna nya ägare till Cbiz – FAS Machinery – Midtrailer – delar av Normann Olsen –Onrox Group samt Sporrong. Tillsammans med Alab svarade dessa bolag under 2015 för ca 50% av koncernens omsättning och totalt tillgångsmassa men endast en liten del av resultatet.

De bolag som ska behållas – HAKI – Sigarth – Landqvist/Stans & Press – Gustaf E Bil samt delar av Normann Olsen har en högre avkastning på engagerat kapital.

Våra bolag

Midway är ett konglomerat bestående av 10 helägda dotterbolag. Vi har under drygt tjugo år, kontinuerligt och kontrollerat, växt genom företagsförvärv. Ett långsiktigt ägande har hela tiden varit den ledande filosofin och flera av våra bolag har varit i vår ägo sedan dess. Landqvist Mekaniska Verkstad är vårt senast tillkomna dotterbolag, ett köp som genomfördes 2012.

 • landqvist
 • cbiz
 • gustafbil
 • Normann-olsen_f
 • sporrong
 • fas
 • HAKI_f
 • midtrailer
 • stansopress
 • sigarth

Our clients

 • landqvist
 • lennartbygg
 • eribel
 • savsjotrahus
 • stansopress

Latest blog

 • januari 13, 2014

  Optiol Holding AB

  Optiol Holding AB äger och förvaltar fastigheten Höjdrodret 2 i Malmö. Midways ägarandel uppgår till 50%. Bolaget omsatte 1 Mkr (1 Mkr). Midways resultatandel, efter finansnetto, uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).
 • januari 13, 2014

  Stella Asset Management AB

  Verksamheten är avvecklad under 2012 och innehavet är nedskrivet med 2 Mkr och motsvarar Midways andel av eget kapital per den 31 december 2012.
 • januari 13, 2014

  Landqvist Mekaniska AB

  LANDQVIST MEKANISKA

  Landqvist Mekaniska  är ett mekanisk verkstad inriktad på legotillverkning. Bolaget arbetar till största del med internationella industrikunder, men även med mindre regionala aktörer.

  Bolaget arbetar med kvalificerad komponenter i små och medelstora serier och har kompletterande maskinparker och därmed också kundportföljer. Landqvists Mekaniska fokuserar på hög kvalitet och god leveranssäkerhet och har en effektiv maskinpark.

  Verksamheten i Landqvist Mekaniska bedrivs i Fåglum.

  Landqvists Mekaniska har under året presenterat mycket starkt och visar fortsatt en god rörelsemarginal.

  Bolag:

  Landqvist Mekaniska AB

  Bransch:

  Metallbearbetning

  Omsättning 2015:

  42 mkr

  VD:

  Ingemar Landqvist

  Hemsida:

  www.landqvistmekaniska.se
 • januari 13, 2014

  Cbiz Partner AB

  CBIZ

  Cbiz partner är ett import- och grossistföretag  med fokus på radiostyrda produkter, där bolaget är den ledande grossisten i Norden. Bolaget representerar världsledande varumärken som Silverlit, Scalextric, Wowwee och New Bright. Utöver det arbetar man med de egna varumärkena TopRaiders, TechToys och Gametech. Produktportföljen kompletteras numera också av andra leksakskategorier. Bolagets produkter återfinns i huvudsak i leksaksbutiker, stormarknader och hos el- och teknikkedjor.

  Under 2014 anställdes en ny VD och en ny ekonomichef, med tydligt fokus på kostnadskontroll, marknad och fortsatt utveckling av produktportföljen.

  Bolag:

  Cbiz Partner AB

  Bransch:

  Leksaksgrossist

  Omsättning 2015:

  91 mkr

  VD:

  Torbjörn Rångemyr

  Hemsida:

  www.cbiz.se
 • januari 13, 2014

  Gustaf E Bil AB

  GUSTAF E BIL AB

  Gustaf E Bil är ett anrikt bilföretag som grundades 1947 av Gustaf Elam Johansson.

  Gustaf E har ett brett bilsortiment och säljer cirka 2500 nya och begagnade bilar per år. I tillägg bedriver bolaget biluthyrning, auktoriserat verkstadsarbete samt säljer reservdelar och biltillbehör. Gustaf E bedriver verksamhet vid fyra fullserviceanläggningar i Skaraborgsregionen. Bolaget representerar idag Kia, Peugeot, Opel, Subaru och Mitsubishi.

  Under 2013 och 2014 har man genomgått ett resultatgivande förbättringsprojekt och rörelseresultatet har ökat markant för jämförbara enheter. I tillägg har verksamheten i Lidköping stärkts med ytterligare ett bilmärke, Kia, vilket är ett snabbt växande bilmärke på den svenska marknaden som, vid utgången av 2014, hade en marknadsandel på 5,5%. Detta stärker verksamheten både kortsiktigt genom ökad nybilsförsäljning, men även långsiktigt genom ökade servicevolymer. Under kvartal 1 2015 kommer Kia även att introduceras på vår anläggning i Mariestad. Under 2014 avyttrades bolagets enhet i Borås.

  Bolag:

  Gustaf E Bil AB

  Bransch:

  Bilåterförsäljare

  Omsättning 2015:

  269 mkr

  VD:

  Johan Sunnemark

  Hemsida:

  www.gustafebil.se
Kort om Midway Holding
Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2015 totalt ca 2,1 miljarder och består av 10 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.
Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se