• 11 Teknikföretag

 • 4 Handelsföretag

 • Midway skall bedriva verksamhet inom Teknik och Handel i syfte att skapa en långsiktigt hög värdetillväxt och utdelning till sina aktieägare.

Anmälan till årsstämma 2015

midway_14

Midwaykoncernen är i en omställningsfas. Årsredovisning 2014.

2014 präglades av förändringar för Midway Holding AB. Kostnader togs för avveckling av verksamheter där vi inte sett någon möjlighet att nå tillfredsställande lönsamhet samtidigt som konvertibelemissionen förstärkte kassan. Två avyttringar genomfördes under året då Gustaf E Bils Boråsavdelning och Sävsjö Trähus såldes.

Våra bolag

Midway är ett konglomerat bestående av 14 helägda och ett majoritetsägt bolag. Vi har under drygt tjugo år, kontinuerligt och kontrollerat, växt genom företagsförvärv. Ett långsiktigt ägande har hela tiden varit den ledande filosofin och flera av våra bolag har varit i vår ägo sedan dess. Landqvist Mekaniska Verkstad är vårt senast tillkomna dotterbolag, ett köp som genomfördes 2012.

 • landqvist
 • cbiz
 • gustafbil
 • Normann-olsen_f
 • sporrong
 • alab
 • fas
 • HAKI_f
 • Lundgren_f
 • midtrailer
 • onrox
 • stansopress

Our clients

 • landqvist
 • lennartbygg
 • eribel
 • savsjotrahus
 • stansopress

Latest blog

 • januari 13, 2014

  Optiol Holding AB

  Optiol Holding AB äger och förvaltar fastigheten Höjdrodret 2 i Malmö. Midways ägarandel uppgår till 50%. Bolaget omsatte 1 Mkr (1 Mkr). Midways resultatandel, efter finansnetto, uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).
 • januari 13, 2014

  Stella Asset Management AB

  Verksamheten är avvecklad under 2012 och innehavet är nedskrivet med 2 Mkr och motsvarar Midways andel av eget kapital per den 31 december 2012.
 • januari 13, 2014

  Landqvist Mekaniska AB

  LANDQVIST MEKANISKA

  Landqvist Mekaniska  är ett mekanisk verkstad inriktad på legotillverkning. Bolaget arbetar till största del med internationella industrikunder, men även med mindre regionala aktörer.

  Bolaget arbetar med kvalificerad komponenter i små och medelstora serier och har kompletterande maskinparker och därmed också kundportföljer. Landqvists Mekaniska fokuserar på hög kvalitet och god leveranssäkerhet och har en effektiv maskinpark.

  Verksamheten i Landqvist Mekaniska bedrivs i Fåglum.

  Landqvists Mekaniska har under året presenterat mycket starkt och visar fortsatt en god rörelsemarginal.

  Bolag:

  Landqvist Mekaniska AB

  Bransch:

  Metallbearbetning

  Omsättning 2014:

  38 mkr

  VD:

  Ingemar Landqvist

  Hemsida:

  www.landqvistmekaniska.se
 • januari 13, 2014

  Cbiz Partner AB

  CBIZ

  Cbiz partner är ett import- och grossistföretag  med fokus på radiostyrda produkter, där bolaget är den ledande grossisten i Norden. Bolaget representerar världsledande varumärken som Silverlit, Scalextric, Wowwee och New Bright. Utöver det arbetar man med de egna varumärkena TopRaiders, TechToys och Gametech. Produktportföljen kompletteras numera också av andra leksakskategorier. Bolagets produkter återfinns i huvudsak i leksaksbutiker, stormarknader och hos el- och teknikkedjor.

  Under 2014 anställdes en ny VD och en ny ekonomichef, med tydligt fokus på kostnadskontroll, marknad och fortsatt utveckling av produktportföljen.

  Bolag:

  Cbiz Partner AB

  Bransch:

  Leksaksgrossist

  Omsättning 2014:

  96 mkr

  VD:

  Torbjörn Rangemyr

  Hemsida:

  www.cbiz.se
 • januari 13, 2014

  Gustaf E Bil AB

  GUSTAF E BIL AB

  Gustaf E Bil är ett anrikt bilföretag som grundades 1947 av Gustaf Elam Johansson.

  Gustaf E har ett brett bilsortiment och säljer cirka 2500 nya och begagnade bilar per år. I tillägg bedriver bolaget biluthyrning, auktoriserat verkstadsarbete samt säljer reservdelar och biltillbehör. Gustaf E bedriver verksamhet vid fyra fullserviceanläggningar i Skaraborgsregionen. Bolaget representerar idag Kia, Peugeot, Opel, Subaru och Mitsubishi.

  Under 2013 och 2014 har man genomgått ett resultatgivande förbättringsprojekt och rörelseresultatet har ökat markant för jämförbara enheter. I tillägg har verksamheten i Lidköping stärkts med ytterligare ett bilmärke, Kia, vilket är ett snabbt växande bilmärke på den svenska marknaden som, vid utgången av 2014, hade en marknadsandel på 5,5%. Detta stärker verksamheten både kortsiktigt genom ökad nybilsförsäljning, men även långsiktigt genom ökade servicevolymer. Under kvartal 1 2015 kommer Kia även att introduceras på vår anläggning i Mariestad. Under 2014 avyttrades bolagets enhet i Borås.

  Bolag:

  Gustaf E Bil AB

  Bransch:

  Bilåterförsäljare

  Omsättning 2014:

  274 mkr

  VD:

  Johan Sunnemark

  Hemsida:

  www.gustafebil.se
Kort om Midway Holding
Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsätter totalt ca 2,4 miljarder kr och består av 14 helägda samt ett majoritetsägt bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.
Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
Fax: 040-30 13 11
midway@midwayholding.se