• 11 Teknikföretag

 • 4 Handelsföretag

 • Midway skall bedriva verksamhet inom Teknik och Handel i syfte att skapa en långsiktigt hög värdetillväxt och utdelning till sina aktieägare.

Anmälan till bolagsstämma 2015

midway_14

Midwaykoncernen är i en omställningsfas. Årsredovisning 2014.

2014 präglades av förändringar för Midway Holding AB. Kostnader togs för avveckling av verksamheter där vi inte sett någon möjlighet att nå tillfredsställande lönsamhet samtidigt som konvertibelemissionen förstärkte kassan. Två avyttringar genomfördes under året då Gustaf E Bils Boråsavdelning och Sävsjö Trähus såldes.

Våra bolag

Midway är ett konglomerat bestående av 14 helägda och ett majoritetsägt bolag. Vi har under drygt tjugo år, kontinuerligt och kontrollerat, växt genom företagsförvärv. Ett långsiktigt ägande har hela tiden varit den ledande filosofin och flera av våra bolag har varit i vår ägo sedan dess. Landqvist Mekaniska Verkstad är vårt senast tillkomna dotterbolag, ett köp som genomfördes 2012.

 • landqvist
 • cbiz
 • gustafbil
 • Normann-olsen_f
 • sporrong
 • alab
 • fas
 • HAKI_f
 • Lundgren_f
 • midtrailer
 • onrox
 • stansopress

Our clients

 • landqvist
 • lennartbygg
 • eribel
 • savsjotrahus
 • stansopress

Latest blog

 • januari 13, 2014

  Optiol Holding AB

  Optiol Holding AB äger och förvaltar fastigheten Höjdrodret 2 i Malmö. Midways ägarandel uppgår till 50%. Bolaget omsatte 1 Mkr (1 Mkr). Midways resultatandel, efter finansnetto, uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).

 • januari 13, 2014

  Stella Asset Management AB

  Verksamheten är avvecklad under 2012 och innehavet är nedskrivet med 2 Mkr och motsvarar Midways andel av eget kapital per den 31 december 2012.

 • januari 13, 2014

  Landqvist Mekaniska AB

  LANDQVIST MEKANISKA

  Landqvist Mekaniska grundades redan 1929 i form av en lokal smedja. Sedan slutet av femtiotalet har en stor del av verksamheten utgjorts av legotillverkning bl.a. inom varvs-, pappers- och fordonsindustrin. Landqvist Mekaniska är specialister på metallbearbetning med god kapacitet för gas-, plasma- och laserskärning samt skärande bearbetning.

  Idag arbetar bolaget åt cirka 200 kunder runt om i Sverige och dessutom även med viss export. Produkterna återfinns inom vitt skilda verksamhetsområden såsom truckar och transporthantering, båtar, processindustrin m.fl.

  Landqvist Mekaniska förvärvades i februari 2012. Verksamheten har stora likheter med systerbolaget Stans & Press. Båda arbetar med kvalificerade komponenter i små och medelstora serier och har kompletterande maskinparker och därmed också kundportföljer. Landqvist Mekaniska ägs tillsammans med Stans & Press via ett inskjutet bolag.

  Bolag:

  Landqvist Mekaniska AB

  Bransch:

  Metallbearbetning

  Omsättning 2013:

  37 mkr

  VD:

  Ingemar Landqvist

  Hemsida:

  www.landqvistmekaniska.se
 • januari 13, 2014

  Cbiz Partner AB

  CBIZ

  Cbiz partner är ett import- och grossistföretag, som arbetar med flera av marknadens starkaste varumärken inom tekniska leksaker. Störst fokus har legat på radiostyrda produkter, där bolaget är den ledande grossisten i Norden.  Bolaget representerar världsledande varumärken som Silverlit, Scalextric, Wowwee och New Bright. Utöver det arbetar man med de egna varumärkena TopRaiders, TechToys och Gametech. Produktportföljen kompletteras numera också av andra leksakskategorier. Bolagets produkter återfinns i huvudsak i leksaksbutiker, stormarknader och hos el- och teknikkedjor.

  Cbiz Partner AB grundades 1999 av Katja och Johan Carlzon och har på drygt tio år växt sig till en stark aktör på den nordiska marknaden. Bolagets huvudkontor ligger i Småländska Gränna.

  Sedan Miday köpte bolaget 2009 har vi arbetat med att bredda produktprogrammet ytterligare mot leksaker och successivt byggt en organisation för fortsatt nordisk expansion. Vidare lägger bolaget stor kraft på att anpassa produkterna till de ökade myndighetskrav avseende miljö- och hälsopåverkande tillsatser i elektronik och plast (Leksaksdirektivet).

  Bolag:

  Cbiz Partner AB

  Bransch:

  Leksaksgrossist

  Omsättning 2013:

  94 mkr

  VD:

  Johan Carlzon

  Hemsida:

  www.cbiz.se
 • januari 13, 2014

  Gustaf E Bil AB

  GUSTAF E BIL AB

  Gustaf E Bil är ett anrikt bilföretag som grundades 1947 av Gustaf Elam Johansson. Sedan 1992 ingår bolaget i Midway Holding AB och är därmed ett av koncernens äldsta innehav.

  Gustaf E har ett brett bilsortiment och säljer cirka 2500 nya och begagnade bilar per år. I tillägg bedriver bolaget biluthyrning, auktoriserat verkstadsarbete samt säljer reservdelar och biltillbehör.

  Gustaf E bedriver verksamhet vid fem fullserviceanläggningar i Skaraborgsregionen. Bolaget representerar idag Peugeot, Opel, Chevrolet, Subaru och Mitsubishi. Förvärvet av Br. Larssons är en del av målsättningen att skapa ett starkt bolag med ett sammanhängande geografiskt marknadsområde. 2012 förvärvades Br. Larssons och sedan dess pågår arbetet med att samordna verksamheterna under det gemensamma varumärket Gustaf E. En ny VD tillträdde 2013 med tydligt fokus på försäljning, konsolidering och effektivitet.

  Bolag:

  Gustaf E Bil AB

  Bransch:

  Bilåterförsäljare

  Omsättning 2013:

  333 mkr

  VD:

  Johan Sunnemark

  Hemsida:

  www.gustafebil.se
Kort om Midway Holding
Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsätter totalt ca 2,3 miljarder kr och består av 14 helägda samt ett majoritetsägt bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.
Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
Fax: 040-30 13 11
midway@midwayholding.se