Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK
  • 6 Teknikföretag

  • 3 Handelsföretag

  • Midway skall bedriva verksamhet inom Teknik och Handel i syfte att skapa en långsiktigt hög värdetillväxt och utdelning till sina aktieägare.

Anmälan till årsstämma 2018

Av såväl kostnads- som miljöskäl har vi i år valt att inte trycka årsredovisningen.

Redo för framtiden – Årsredovisning 2016

Midwaykoncernen är i förändring och 2016 har till stor del präglats av arbete med att genomföra fastlagd strategi. Detta har inneburit genomlysning av samtliga portföljbolag för att identifiera strukturproblem, lönsamhetspotential, behov av kapital och andra resurser. Målet har varit att skapa en koncern med färre och lönsammare bolag för att möjliggöra tillväxt.

Under 2017 kommer vi att slutföra avvecklingen av Cbiz, omstrukturera MidTrailer och Normann Olsen Maskin samt även forma strategin för det framtida Midway. Vi kommer fortsatt att vara en decentraliserad organisation men med en mer aktiv och strukturerad styrning av dotterbolagen. Samtidigt kommer VD i respektive dotterbolag att involveras i koncernövergripande frågor för att skapa större förståelse och engagemang för koncernen som helhet.

Koncernen har en stark kärna med gedigen erfarenhet i portföljbolag och koncernledning, vilket gör att Midway har goda framtidsutsikter. Detta i kombination med Midways långsiktighet och den stabila ägarstrukturen ger oss förutsättningar att fortsätta bygga ett attraktivt bolag värt att investera i.

Våra bolag

Midway är ett konglomerat bestående av 9 helägda dotterbolag. Vi har under drygt tjugo år, kontinuerligt och kontrollerat, växt genom företagsförvärv. Ett långsiktigt ägande har hela tiden varit den ledande filosofin och flera av våra bolag har varit i vår ägo sedan dess. Landqvist Mekaniska Verkstad är vårt senast tillkomna dotterbolag, ett köp som genomfördes 2012.


Our clients

Kort om Midway Holding
Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2016 totalt ca 1,7 miljarder och består av 9 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.
Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se