Vi använder cookies på denna webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies.Läs mer

OK
  • 4 Teknikföretag

  • 2 Handelsföretag

  • Midway skall bedriva verksamhet inom Teknik och Handel i syfte att skapa en långsiktigt hög värdetillväxt och utdelning till sina aktieägare.

Anmälan till årsstämma 2018

Av såväl kostnads- som miljöskäl har vi i år valt att inte trycka årsredovisningen.

Årsredovisning 2017

Den omfattande förändringen av Midway Holding fortsätter. Målet är att skapa en koncern med färre och större bolag. Kontinuerligt ser vi över våra dotterbolags strategier och tar beslut om bolagens väg framåt. Förändringen av koncernen är mer omfångsrik och tar betydligt längre tid än vi förutspådde för ett år sedan. Övergripande påverkas Midway Holding av tre faktorer:

  • Byggmarknaden – cirka en tredjedel av vår omsättning är inom byggmarknaden med Haki som vårt klart största innehav med en omsättning under 2017 på cirka 530 MSEK.
  • Stålpriset – cirka 50% av direkt material är inköp av bearbetat eller icke-bearbetat stål.
  • Valutor och där koncernens främsta exponering är mot euro.

Under 2017 har vi minskat koncernens nettoskuld och likviditeten är stabil, vilket är viktiga fundament för vår långsiktiga utveckling. Ur den synvinkeln ser det bättre ut, vi har nu en stabilare bas att bygga utifrån. Men vi är verkligen bara i början av vår förändringsresa, vi är långt ifrån nöjda. Det långsiktiga arbetet med att frigöra kapital och lyfta lönsamheten fortsätter med full fart.

Vi har under året arbetat med Midways övergripande portföljstrategi och dotterbolagens strategier. I en ekonomi med ett allt högre tempo och en hårdare konkurrens är det av största vikt att skapa värde i våra dotterbolag. Detta gör vi genom en aktiv ägarstyrning och genom att våra bolag
har kopplingar som möjliggör synergier. Resultatet blir att vi skapar lönsamhet genom en portfölj med färre och större enheter.

Under inledningen av 2018 fortsätter vi arbetet med att se över och uppdatera koncernens övergripande portföljstrategi samt att utveckla och bredda vår kommunikation med den finansiella marknaden.

Våra bolag

Midway är ett konglomerat bestående av 9 helägda dotterbolag. Vi har under drygt tjugo år, kontinuerligt och kontrollerat, växt genom företagsförvärv. Ett långsiktigt ägande har hela tiden varit den ledande filosofin och flera av våra bolag har varit i vår ägo sedan dess. Landqvist Mekaniska Verkstad är vårt senast tillkomna dotterbolag, ett köp som genomfördes 2012.


Our clients

Kort om Midway Holding

Midway är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag. Koncernen omsatte 2017 totalt ca 1,6 miljarder och består av 7 helägda bolag. Midway-aktien handlas på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Kontakt

Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Tel: 040-30 12 10
midway@midwayholding.se