Välkommen till Midway Holding

Midway Holding AB är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.
Aktien

SEK

Sedan årsskiftet: %

Senaste rapporterna

2021-02-05
Bokslutskommuniké 2020


2020-10-23
Delårsrapport juli-sept 2020

Kalender

Onsdagen den 21 april 2021
Delårsrapport för jan – mars 2021

Onsdagen den 21 april 2021
Årsstämma

Fredagen den 16 juli 2021
Delårsrapport april – juni 2021

Våra bolag