Välkommen till Midway Holding

Midway Holding AB är en industriell koncern som förvärvar och utvecklar mindre och medelstora företag. Det största innehavet är HAKI som erbjuder ställningssystem och service för komplexa projekt inom industri, infrastruktur och bygg.

Film om tredje kvartalet 2020

Aktien

SEK

Sedan årsskiftet: %

Senaste rapporterna

2020-10-23
Delårsrapport juli-sept 2020


2020-03-27
Årsredovisning 2019

Kalender

Fredagen den 5 februari 2021
Bokslutskommuniké 2020

Onsdagen den 21 april 2021
Delårsrapport för jan – mars 2021

Onsdagen den 21 april 2021
Årsstämma

Våra bolag