Midway Holding avyttrar AB Sporrong

Midway Holding AB (publ) har ingått ett avtal om att avyttra dotterbolaget AB Sporrong till Kultakeskus OY. Avtalet innebär att Kultakeskus tillträder aktierna idag den 6 juli 2018. I samband med avyttringen värderas bolaget till ca 17 mkr på skuldfri basis. Transaktionen innebär en negativ resultateffekt på 2-3 mkr och en positiv kassaflödeseffekt på 5-6 mkr vilket kommer att påverka Midways tredje kvartal för 2018. Under 2017 omsatte Sporrong 90 mkr och gjorde ett rörelseresultat på 1 mkr.

– Det är mycket glädjande att vårt arbete med att förändra Midwaykoncernens portfölj mot färre och lönsamma bolag ger resultat, säger Midway Holdings VD Sverker Lindberg. Sporrong är ett starkt och välkänt varumärke inom sin nisch, men vi ser att bolaget har bättre möjligheter att utvecklas på ett positivt sätt med Kultakeskus som har lång erfarenhet inom marknaden för smycken och silverbestick.

– Av koncernens totalt nio innehav har vi flaggat för att det under 2018 behövs fortsatt fokus på och fortsatta åtgärder inom tre innehav, Sporrong är ett av dem, säger Sverker Lindberg. För de övriga två, Gustaf E Bil och Midtrailer, kvarstår behovet av fler åtgärder, vilket kan innebära kostnader av större omfattning.

För mer information kontakta gärna:
Sverker Lindberg, 040 – 30 12 10
VD, Midway Holding AB (publ)

Nedladdningsbara dokument

» PDF